Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 10 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. B. Appers
Kerkdienst Uitgeest
Organist: L. van Veluw


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.


Orde van dienst

Liederen (en Onze Vader) gezongen door zanggroep
en ook de responsies gezegd

Voorbereiding
Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Aanvangspsalm:                    71: 1.2
                       
Moment van stilte [voor een persoonlijk gebed van inkeer en toekeer tot God]

Bemoediging
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet
V: de Heer zij met u
G: met u zij de Heer.

V:  Drempelgebed [= gebed van toenadering = gebed van verootmoediging]

G: lied                                     281: 1.2.3.4                           

Gebed om de nood van de wereld
V :  Laten wij de Eeuwige, onze God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld.
Een gebed om ontferming.
Lied:                                       301  J [Kyrie eleison]

Loflied
V: Korte inleiding
G: lied                                     894                 

Dienst van het Woord

Gebed

- Lector: -1e Schriftlezing: Marcus 1, 1-11

-G: lied:                                  346: 1.2    3.10           

- Lector: 2e Schriftlezing: Handelingen 19, 1-7

-G: lied:                                   686: 1.2

- prediking

-G: lied:                                   362:1.2

- gebeden
voorbeden, stil gebed, 
                                   gezongen Onze Vader

-G: slotlied:                            834                                                    

- V: zegen                                          
- G: gezongen “Amen”

- orgelspel


 

terug