Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 3 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Hr. Stark
Kerkdienst Uitgeest
Organist: H. Kelder


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

 Liturgie:

Welkom / mededelingen / aansteken paaskaars

Lied 216: Dit is een morgen
voorafgegaan door (solo):
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world.

Bemoediging en groet
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon
Genade en vrede zij u van God, onze schepper
en van Jezus Christus, zijn zegsman op aarde.

Kyriegebed: Lied 298: Eeuwige, onze God

Lied 8c: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam

gebed voor opening van de schriften

1e lezing: Exodus 3: 13-15a

Lied 168: When Israel was in Egypt’s land

2e lezing: Handelingen 4: 5-12

Lied 179: Meisje sta op

3e lezing: Lucas 2: 21

Overdenking

Orgelspel

Lied 256: Bleid mit deiner Gnade bei uns / Blijf met uw genade bij ons

Gebeden / stil gebed / lied 1006: Onze Vader

Slotlied 727: 1, 2, 10 Voor alle heil’gen in de heerlijkheid

Zegen
De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen,
en tot in eeuwigheid.

gezongen Amen.

 

terug