Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 27 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. Kwant
Kerkdienst Uitgeest
Organist: mevr. van Veluw


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

 


Liturgie

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Aanvangslied    Lied 527: 1 + 2

Votum en Groet

Voortzetting Aanvangslied    Lied 527: 5

Inleiding op de dienst            

Lied 511: 1 + 7
                   
Kyriegebed         

Glorialied 515: 1, 2 en 7

1e Lezing    Mattheus 2: 13 – 23
13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan ​Jozef​ in een ​droom​ een ​engel​ van de ​Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het ​kind​ en zijn moeder naar ​Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het ​kind​ op zoek en wil het ombrengen.’ 14Jozef​ stond op en week nog diezelfde nacht met het ​kind​ en zijn moeder uit naar ​Egypte15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de ​profeet​ door de ​Heer​ is gezegd: ‘Uit ​Egypte​ heb ik mijn zoon geroepen.’
16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door de ​profeet​ ​Jeremia:18‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. ​Rachel​ beweende haar ​kinderen​ en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’
19Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een ​droom​ aan ​Jozef​ in ​Egypte​ een ​engel​ van de ​Heer20De ​engel​ zei: ‘Sta op, ga met het ​kind​ en zijn moeder naar Israël. Want zij die het ​kind​ om het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ 21Jozef​ stond op en vertrok met het ​kind​ en zijn moeder naar Israël. 22Maar toen hij daar hoorde dat ​Archelaüs​ zijn vader Herodes was opgevolgd als ​koning​ over Judea, durfde hij niet verder te ​reizen. Na aanwijzingen in een ​droom​ week hij uit naar Galilea. 23Hij ging wonen in de stad ​Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër genoemd worden.’

Lied 506: 1 + 3

2e Lezing    Gedicht van Marijke de Bruijne
                 
   Wij mensen blijven dromen dromen
   en vergezichten zien,
   een nieuw aarde die gaat komen,
   te vinden al misschien.
 
   En licht en sterk, vol zachte krachten
   die onverzet’lijk zijn,
   bevechten wij de kwade machten
   die niet te tellen zijn.
 
   Waar mensen putten uit de bronnen
   van droom als werk’lijkheid
   daar is de toekomst al begonnen
   in onze levenstijd.

 
Lied 505: 1 + 2

Overdenking

Voorbeden / Stil gebed / Onze Vader

Slotlied    Lied 494: 1 + 2

Wegzending en zegen

Orgelspel

 

terug