Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
vr 25 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Eerste kerstdag Uitgeest
Ouderling: mevr. Bos, lector: mevr. Lijesen
Organist: mevr. van Veluw

Kerstmorgen.

Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

 


Liturgie

Voorzangers: Frans Stark e.a.

Inleidend orgelspel
Mededelingen en aansteken van de Paaskaars
Lied 478: 1,3,4 “Komt verwondert u hier, mensen”
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 502: “Wij zingen door de tranen heen”
1e lezing: Johannes 1: 1 t/m 5, 14
Lied 505: “In de nacht gekomen”
2e lezing: Lucas 2: 1 t/m 20
Lied 498: “Bethlehem, o uitverkoren stad”
Overdenking
Orgelspel
Lied 503: “Wij staan aan een kribbe”
Gebeden, stil gebed, gezongen Onze Vader 369b
Slotlied 487: “Eer zij God in onze dagen”
Zegen
Orgelspel

 

terug