Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 20 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. de Vries
Kerkdienst Uitgeest
Ouderling: mw Wiegman, lector : mw de Bruijn
Organist: Dhr. Veltkamp

Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.


Liturgie

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Aanvangslied: Lied 439 Verwacht de komst des Heren, 1,2

Bemoediging:
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
      die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet:
v :  Genade zij U en vrede, van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.

 

Gebed


Orgelspel

Lezing: Jesaja 11: 1-10

Lied: 459: 1,2,5

Lezing: Lucas 18: 1-8

Preek

Orgelspel

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied:  444: 1,2,4

Zegen 

terug