Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
zo 28 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Jannie de Vries en ds Arrie van Nierop
Luister en meekijk kerkdienst
Ouderling: Beeld: Wouter de Haan en Ingrid van de Horst
Organist: Anja van de Ploeg

Wilt u de dienst graag bijwonen? Stuur dan vrijdag voor 20.00 uur een mail aan scriba@kerkuitgeestakersloot.nl of bel 0251-319171.
Er is plaats voor 10 mensen uit onze gemeente. Waarom zo vroeg aanmelden zult u denken? Als er weinig of geen aanmeldingen uit onze gemeente zijn, kunnen er meer mensen uit Beverwijk en Heemskerk de dienst bijwonen en blijven er geen stoelen leeg.

De online kerkdienst vanuit de Morgensterkerk in Heemskerk is te hier bekijken via You Tube en kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst.
Terugluisteren kunt u hier.Orde van dienst

Orgelspel

Welkom JdeV

Stilte AvN
Bemoediging en groet AvN

Inleidend woord – AvN uitlopend op ‘waar zou de stad van de vrede zijn’ (AWN 3.30)
liedtekst door JdeV
Waar zou de stad van de vrede zijn,
kun je er komen al ben je ook klein?
Is het ver weg over land, over zee,
is het er ja, of is  het er nee?

Hoe komen wij op het goede spoor,
is het linksaf, of is het rechtdoor?
Is het niet hier en is het niet daar,
is het er nee, of is het er ja?

Zijn alle dromen dan toch bedrog,
hebben wij hier tevergeefs gezocht?
Is het een sprookje en is het niet waar,
is het er nee, of is het er ja?

Wij willen weten, wij willen zien,
wij willen weten, wij tellen tot tien.
Geef ons een teken van vrede mee!
Is het er ja, of is het er nee?

Orgelspel over de stad van de vrede

Lezing: Jeremia 29: 1 – 14 JdeV

Overweging  AvN

Orgelspel over lied 713, met name couplet 3
Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

Mededelingen & even zwaaien naar elkaar  AvN

Dank en voorbeden, stilte, Onze Vader JdeV - AvN

Zingen Lied 426, God to enfold you/God zal je hoeden

Zegen AvN

Orgelspel
 

terug