Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
zo 21 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Marco Visser, lector Bert Tigges
Luister en meekijk kerkdienst
Organist: Vleugel: Rian Binnendijk

Wilt u de dienst graag bijwonen? Stuur dan vrijdag voor 20.00 uur een mail aan scriba@kerkuitgeestakersloot.nl of bel 0251-319171.
Er is plaats voor 10 mensen uit onze gemeente. Waarom zo vroeg aanmelden zult u denken? Als er weinig of geen aanmeldingen uit onze gemeente zijn, kunnen er meer mensen uit Beverwijk en Heemskerk de dienst bijwonen en blijven er geen stoelen leeg.


De dienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk kunt u hier beluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst. Terugluisteren kunt u hier.

Deze dienst kunt u ook via een livestream van You Tube meekijken

 Orde van dienst:

Muziek

Welkom

Stilte
Bemoediging

Gebed

Bless the Lord my Soul (Lied 103 e)

Inleiding bij de lezingen

Lezingen: Marcus 7: 31-37 en 8: 22-26

Overweging

Muziek

Voorbeden, stilte, Onze Vader

Grote God, wij loven U (Lied 413: 1 en 3)

Zegen

Muziek

***

Marcus 7: 31-37 en 8: 22-26

7:31       Weer ging hij uit, weg uit het gebied van Tyrus;
              hij ging, door Sidon, naar de zee van Galilea,
              midden door het gebied van Dekapolis.
32          Zij brachten een dove bij hem,
              die ook nauwelijks sprak.
              En ze smeekten hem
              dat hij hem de hand op zou leggen.
33          Hij nam hem terzijde, uit de menigte,
              hem alleen;
              hij stak zijn vingers in zijn oren,
              spuugde en raakte zijn tong aan.
34          Hij keek op naar de hemel,
              zuchtte
              en zei hem:  Effata!
              Dat is:          Ga open.
35          En direct werd zijn gehoor geopend,
              werd de band van zijn tong losgemaakt
              en sprak hij juist.
36          Hij gebood hun het niemand te zeggen,
              maar hoe hij het hun ook gebood,
              des te meer gingen zij verkondigen.
37          Ze waren méér dan ontzet en zeiden:
                              Alles heeft hij goed gemaakt!
                              Hij maakt dat de doven horen
                              en de sprakelozen spreken.

8:22       Zij kwamen in Betsaida.
              Zij brachten een blinde bij hem
              en smeekten hem deze aan te raken.
23          Hij nam de blinde bij de hand,
              leidde hem uit, buiten het dorp.
              Hij spuugde in zijn ogen,
              legde hem de handen op
              en vroeg hem:
              Zie jij iets?
24          Hij zag op en zei:
              Ik zie de mensen,
              ik zie dat zij als bomen wandelen.
25          Daarop legde hij opnieuw de handen op zijn ogen
              En hij doorzag,
              hij herstelde,
              en zag helder op alles.
26          Hij zond hem naar zijn huis en zei:
              Maar ga niet het dorp in.

terug