Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
zo 14 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: pastor Fred van der Louw en Mw Wil Treffers
Luister en meekijk kerkdienst
Organist: Anja van der Ploeg

Wilt u de dienst graag bijwonen? Stuur dan voor zaterdagmorgen 12 uur een mail aan scriba@kerkuitgeestakersloot.nl of bel 0251-319171.
Er is plaats voor 10 mensen uit onze gemeente.


De online kerkdienst vanuit de Morgensterkerk in Heemskerk is hier te bekijken via You Tube en kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst.
Terugluisteren kunt u hier.


Orde van dienst:

Muziek bij binnenkomst

Welkom

Wij worden stil

Bemoediging en groet

Lied 305:1,3 Alle eer en alle glorie

Gebed

Lied 695:1,4,5  Heer, raak mij aan met uw adem

          DIENST VAN DE SCHRIFT

Schriftlezing: Handelingen 3:1 10

Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te
helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Lied 630:1 Sta op! Een morgen ongedacht

Verkondiging

Lied 657:1,4  Zolang wij ademhalen

          DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Zwaaifilmpje

Lied 416:1 Ga met God en Hij zal met je zijn

Wegzending en zegen

Muziek

 

terug