Luister en meekijk kerkdienst

datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Meeluisteren naar de kerkdienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk of meekijken via You Tube.
 meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 09-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 11-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

 
Collecte juni

WijdeKerk meer

 
 
zo 24 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Evelien Plaisier, Arrie van Nierop
Luister en meekijk kerkdienst
Ouderling: Wim Boender
Organist: Anja van der Ploeg

https://www.youtube.com/watch?v=Ly1WVA3_gZo

Deze online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Heemskerk is hier te bekijken via You Tube en kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst. Het geluid wordt verzorgd door: Reimer Rigtering
Terugluisteren kunt u hier.



“Wezenzondag”
    
Psalm 42 (muzikaal)
Licht van de Paaskaars
Welkom                        
Bemoediging en groet                    
Gebed                            
Lied 663 “Al heeft hij ons verlaten” – gesproken    
Lied 663: melodie
Lezing: Johannes 17:1-13                
Overweging                        
Muziek
Mededelingen, collecte-aankondiging            
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader        
Lied 418 “God, schenk ons de kracht”
Zegen

terug