Luister en meekijk kerkdienst

datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Meeluisteren naar de kerkdienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk of meekijken via You Tube.
 meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 09-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 11-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

 
Collecte juni

WijdeKerk meer

 
 
zo 17 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Marco Visser, Evelien Plaisier
Luister en meekijk kerkdienst
Organist: Aad Zandbergen

Deze dienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst. Terugluisteren kunt u hier.

Deze dienst kunt u hier ook via een livestream van You Tube meekijken

 Orde van dienst voor de online viering op 17 mei 2020
Protestantse Gemeenten Uitgeest/Akersloot, Heemskerk en Beverwijk/Wijk aan Zee
Zesde zondag van Pasen: Rogate

***

Muziek

Welkom

Stilte
Bemoediging

Gebed

Muziek: melodie van lied 117d, Laudate omnes gentes (Taizé)

Inleiding bij de lezing

Lezing: Exodus 20

Overweging

Muziek

Voorbeden, stilte, Onze Vader

Lied 841: 1 en 2, Wat zijn de goede vruchten

Zegen

Muziek


***

Exodus 20: 1-21

1            Toen sprak God al deze woorden:

2            Ik, JHWH, ben jouw God,
               die je uit het land Egypte, uit het slavenhuis, weggeleid heb.

3            Niet zul je andere goden voor mijn aangezicht hebben.

4            Niet zul je een gebeeldhouwd beeld of een afbeelding maken
               van wat boven in de hemel, of van wat beneden op de aarde,
               of van wat in de wateren onder de aarde is.
5            Niet zul je je voor hen ter aarde werpen, niet hun slaaf zijn;
               want ik, JHWH je God, ben God Jaloers,
               die de ongerechtigheid van de vaderen verhaal op de kinderen,
               op drie of vier generaties van hen die mij haten;
6            maar die vriendschap doe aan duizenden generaties
               van wie mij liefhebben en mijn geboden bewaren.

7            Niet zul je de naam van JHWH, je God, als nietsigheid gebruiken,
               JHWH verontschuldigt niet wie zijn naam als nietsigheid gebruikt.

8            Gedenk de dag van de sabbat (de ophoud-dag): heilig die.
9            Zes dagen zul je slaaf zijn en al je werk doen;
10          maar de zevende dag is een sabbat voor JHWH, je God,
               dan zul je niet al het werk doen:
               jij, je zoon, je dochter, je slaaf, je dienstmeid, je dieren
               en je vreemdeling binnen je poorten.
11          Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt,
               de zee en al wat daarin is,
               en Hij rustte op de zevende dag;
               daarom heeft JHWH de dag van de sabbat gezegend en die geheiligd.

12          Eer je vader en je moeder,
               opdat je dagen lang duren op de leefgrond die JHWH, je God, je geven zal.

13          Niet doden zul je.

14          Niet echtbreken zul je.

15          Niet stelen zul je.

16          Niet zul je een vals getuigenis afgeven over je naaste.

17          Niet zul je het huis van je naaste begeren;
               niet zul je de vrouw van je naaste begeren,
               noch zijn slaaf, zijn dienstmeid, zijn os, zijn ezel: al wat van je naaste is.

18          Heel het volk, ze zagen het:
               de geluiden, de bliksems, het geluid van de sjofar (de ramshoorn)
               en de berg in rook gehuld.
               Het volk zag het,
               maar ze beefden en bleven van verre staan.
19          Ze zeiden tegen Mozes:
                              Spreek jij met ons,
                              wij zullen horen,
                              maar laat God niet met ons spreken,
                              opdat wij niet sterven.
20          Mozes zei tegen het volk:
                              Vrees niet.
                              Het is om jullie te beproeven
                              dat God gekomen is,
                              het is dat er vreze voor hem over jullie aangezicht zal zijn,
                              dat jullie niet tekortschieten.
21          Het volk bleef van verre staan,
               maar Mozes kwam dicht bij de mistduisternis
               waar God was.

terug