Luister en meekijk kerkdienst

datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Meeluisteren naar de kerkdienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk of meekijken via You Tube.
 meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 09-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 11-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

 
Collecte juni

WijdeKerk meer

 
 
zo 10 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Arrie van Nierop, Fred vd Louw
Luister kerkdienst
Organist: Ronald Mulder

Deze online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst.
Terugluisteren kunt u hier.


Orde van dienst
Protestantse Gemeenten Uitgeest/Akersloot, Heemskerk en Beverwijk/Wijk aan Zee
Cantate (= Zingt)
Thema
: heilig?

Zingen psalm 98: 1 en 2

Welkom                

Stilte, bemoediging en groet                    

Tekst:
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Tussentijds 2)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Orgelspel (zo mogelijk, melodie Lied 2, bundel Tussentijd of Gezangen voor liturgie 456)

Lezing: Exodus 19: 1 – 11 

Overweging    
Tijdens de overweging speelt het volgende citaat een belangrijke rol:
“Heiligheid is de ruimte die we scheppen voor God als de Ander - door te luisteren, niet door te spreken; door te zijn, niet door te handelen; door toe te laten dat er iets met ons gebeurt in plaats van dat wij iets laten gebeuren. Heiligheid betekent je losmaken van de stroom van activiteiten waarmee we onze menselijke doelen proberen op te leggen aan de wereld, waardoor er ruimte ontstaat voor Gods doeleinden.”
    Jonathan Sacks, Exodus, boek van de bevrijding (p. 144)

Orgelspel

Voorbeden, stilte, Onze Vader            

Mededelingen
over de mogelijkheid onze gaven te geven  

Zingen: lied 825: 1 en 3 

Zegen                    

Orgelspel
 

terug