Luister en meekijk kerkdienst

datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
Meeluisteren naar de kerkdienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk of meekijken via You Tube.
 meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 09-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 11-06-2020 om gaat niet door vanwege het coronavirus
meer details

 
Collecte juni

WijdeKerk meer

 
 
zo 3 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Marco Visser en Evelien Plaisier
Luister kerkdienst

Deze online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Heemskerk kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst.
Terugluisteren kunt u hier.

 Geluid:             Hans Grul
Muziek:            Anja van der Ploeg
Koster en ouderling:     Wim Boender
Voorgangers:   Marco Visser en Evelien Plaisier

Muziek
Psalm 66 (muzikaal)
Welkom                    
Bemoediging en groet                
Tekst van lied 709 (Bevrijdingsdag)        
Muziek 
Lezing: Exodus 17: 8-16                
Overweging                    
Muziek
Mededelingen                    
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader        
Slotlied 657 “Zolang wij ademhalen”
Zegen                        
Wilhelmus

terug