Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 14 juli 2024 om 15.00 uur

Intrededienst ds Tjalling Huisman
Voorganger(s): ds. Hanneke Ruitenbeek en/of ds. Edward Kooiman.
Organist: Dhr. Dirk van Egmond en dhr. Gert Jan Mostert


INTREDEDIENST ds. Tj. Huisman

Ds Tjalling Huisman doet intrede in de gemeentes Egmond en Uitgeest- Akersloot in een gezamenlijke dienst in onze kerk in Uitgeest.
Na afloop is er een receptie in de kerk, waar gelegenheid is om kennis te maken met onze nieuwe predikant en zijn vrouw.


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 Liturgie

bij de verbinding en intrede van

Tjalling Huisman


als predikant van de Protestantse Gemeentes

Egmond
en
Uitgeest-Akersloot

in de Dorpskerk, Castricummerweg 2, Uitgeest


Voorgangers:    ds Hanneke Ruitenbeek, ds Edward Kooiman,
  en ds Tjalling Huisman

Ambtsdragers: Janneke Sikkens en Thealet Bos

Organisten:      Dirk van Egmond en Gert Jan Mostert

Panfluitist:       Matthijs Koenen

Lectoren:         Leny van Drent en Koosje Wiegman

Koster:            Lukie DijkstraOrgelspel

Welkom en mededelingen

Bemoediging  
V:           Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G:          Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering
V:           God,
               wat zijn wij zonder U?
               Onze geest heeft uw licht nodig,
               onze wil uw kracht,
               onze ziel uw vrede.
G:          Neem ons leven in uw hand
               en neem alles wat verkeerd was van ons weg.
……………………..…………………

V:           Verander ons zo dat wij gaan lijken op Jezus Christus
G:          opdat wij echt uw kinderen zullen zijn
               en U liefhebben en dienen
               met al onze kracht.
               Amen.


Zingen: lied 283  ‘In de veelheid van geluiden’

         2.  En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

          3.  Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

          4.  Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

          5.  Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!


Groet
V:           De vrede van Christus met jullie allen
G:          Moge met jou ook zijn vrede zijn

Kyriegebed, beantwoord met……….


Gloria

Zingen: lied 657 ‘ Zolang wij ademhalen’

          2.  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.


           3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

           4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

VERBINDING

Presentatie  –  Inleiding  –  Gelofte  –  Verbintenis –
Aanvaarding en verwelkoming

Zingen: lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’

            ‘Kom , Heilige Geest, Ontsteek het vuur van uw liefde.’

Vredegroet
V:           De vrede van Christus met jullie allen
G:          Moge met jou ook zijn vrede zijn

Over de dienst

Gedicht  Dagsluiting’  - Gerard Reve
                             
Eigenlijk geloof ik niets
en twijfel ik aan alles zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik dat Gij liefde zijt en eenzaam
en dat, in zelfde wanhoop Gij mij zoekt
zoals ik U.

Lezing: Psalm 121

Zingen: lied 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ vers 1 en 3

           3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Lezing: Matteus 14: 22 – 33

Zingen: lied 330 ‘Woord dat ruimte schept’ (2x)

Uitleg en verkondiging

Muziek

Zingen: lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn’
         
           2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

           3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

           4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!Inzameling van de gaven
De eerste collecte is voor:
‘ We dromen ervan om in Betondorp een gemeenschap te stichten van mensen die op zoek willen gaan naar God en God bij hun leven willen betrekken, door missionair aanwezig te zijn in de buurt en door de kwaliteit van samenleven te helpen verbeteren.’
De tweede collecte is voor de kerk.

Dankgebed  -  Voorbeden driemaal beantwoord door:

Stilte  –  Onze Vader: lied 1006


Slotlied: Lied 802 Door de wereld gaat een woord’ vers  4, 5 en 6
         
           5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.                  Refr.

           6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’                       Refr.

 


Uitzending en zegen

terug