Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Jasmijn Dijkman
Ouderling(en): Dhr. Frans Stark
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.


Orde van dienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtslied 276

Moment van stilte

Bemoediging en groet:

Optie 1  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer
 


Drempelgebed/gebed van toenadering

Kyriegebed, telkens afgesloten met  Kyrie 301g
               

Gloria: lied 305

Dienst van het Woord

Gebed

Eerste Schriftlezing: Jesaja 25:6-8

Lied 335

Tweede Schriftlezing: Romeinen 12:1-21

Lied 974

Verkondiging

Orgelspel

Lied 1014

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken, of gezongen in de versie van lied 369b of 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied 981

Zegen, gezongen amen
               
Orgelspel


 


 

terug