Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 21 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Marthe de Vries
Organist: Mw. Katalin Somogyi


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.
 


Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Psalm van deze zondag of intochtslied (staande): Psalm 65: 1, 5,6

Moment van stilte

Bemoediging en groet:
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer


Gebed

Zingen: lied 977: 1-4

Dienst van het Woord

Gebed

Lezing: De sproetenfee van Annie M.G. Schmidt

Lied: 928: Hoe ik ook ben

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 1-14

Lied: 688, Heilige Geest

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 695,  Heer raak mij aan met uw adem

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden,
stil gebed,
Onze Vader gezongen in de versie van lied 369b

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zegen, gezongen amen

Orgelspel

terug