Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Mw. Thealet Bos - Olthoff
Organist: Dhr. Hans Kelder


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. 


Liturgie

Welkom en mededelingen

Aansteken Paaskaars

Aanvangslied: lied 117a: 1 en 2:  Gij volken loof uw God en Heer

Moment van stilte

Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Verootmoediging : lied 925 (2x) :  Wek mijn zachtheid weer

Glorialied: lied 158b:  Een schoot van ontferming is onze God

Lezing: Exodus 34: 4-9

Zingen lied 150a: 1 en 2 :  Geprezen zij God

Lezen psalm 150  Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij

Zingen lied 150a: 3 en 4

Thema en uitwerking:
We zingen afwisselend de volgende liederen:
lied 791: 1 en 4: Liefde eenmaal uitgesproken
lied 809 : Blijf niet staren op wat vroeger was
lied 894: 1 en 4 : Wanneer ik zoek naar woorden

Orgelspel

Zingen: Lied 833 (2x) :  Neem mij aan zoals ik ben

Gebeden, stilte en gezongen Onze Vader lied 1006

Collectes

Zegen: 2 Korinthe 13: 11-13

We zegenen elkaar door het zingen van ons Slotlied, lied 814: Wees gezegend

terug