Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 04-06-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 05-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni 2023

het Bartimeusfonds meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Rik Willemsen, Castricum
Organist: Dhr. Ton Veltkamp


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Psalm van deze zondag (staande): LB-23c: 1, 2, 5 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij)

Moment van stilte

Bemoediging en groet:

 
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij U en vrede, van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.

Gezongen drempelgebed / kyriegebed: LB-281: 1, 2, 4, 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

Dienst van het Woord

Gebed

Eerste Schriftlezing: Johannes 9: 1-23

Lied LB-834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!)

Tweede Schriftlezing: Johannes 9: 24-41

Acclamatie LB-339a (U komt de lof toe…)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: LB-838: 1, 2, 4 (O grote God die liefde zijt)

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): LB-1014: 1, 3, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)

Zegen, gezongen amen
              
Orgelspel

terug