Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 1 oktober 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Jan Willem van der Straten
Organist: Dhr. Ton VeltkampVoor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. Orde van dienst
 
Voorbereiding
 
Inleidend orgelspel
 
Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.
 
Psalm 42:1,3,7 Evenals een moede hinde
 
Moment van stilte
 
Bemoediging en groet:
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer 

Drempelgebed

Gezongen Kyrie
Gloria: lied 305
 
Dienst van het Woord
 
Gebed
 
Eerste Schriftlezing Ezechiël 18,1 - 4. 25 - 32 (NBV21)
 
Lied 313: 1,3,5
 
Tweede Schriftlezing Filippenzen 2,1-13
 
acclamatie 339b
 
Verkondiging
 
Orgelspel
 
Lied 753
 
Gebeden en gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken, of gezongen in de versie van lied 369b of 1006

Inzameling van de gaven
 
Slotlied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 
Zegen, gezongen amen
 
Orgelspel

terug