Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte 40 dagentijd

Thema: Uit liefde voor jou. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Bert Appers + Thealet Bos
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Zondag Werelddiaconaat

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 
Orde van dienst

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtslied:                           287: 1.2 [Rond het licht dat leven doet … ]

Moment van stilte voor een persoonlijk gebed van inkeer in jezelf en toekeer tot God

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: de Heer zij met U
G: met U zij de Heer

Vervolg intochtslied:              287: 5

Kyriegebed = gebed om de nood van de wereld

V: gesproken gebed

G:                                     299: 1.2. [Om de mensen en de dieren … ]

Loflied / Gloria

V: Inleiding

G:                                            299: 3.4.

Dienst van het woord
 
Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: 1 Corinthiërs 2: 1-5

Lied:                                        Psalm 112: 1.2.3. [God zij geloofd …]

Lezing: Mattheus 5: 13-16

Lied                                        838: 1.3.  [O grote God die liefde zijt …]

Prediking

Orgelspel

Lied:                                        840”: 1.2.3. [Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom …]

Gebeden en Gaven

Gebeden:  Dankgebed  - Voorbede(n)  - Stil gebed  - Onze Vader = 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied                             919: 1.2.4  [Gij die alle sterren houdt … ]

Zegen, gezongen amen


Orgelspel

terug