Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 05-02-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte 5 februari 2023

Pakistan meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Hr. Bas van den Bent
Organist: Dhr. Hans Kelder


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Psalm van deze zondag of intochtslied (staande): 24: 1,4,5

Aansteken van de laatste adventskaars

Moment van stilte

Bemoediging en groet:
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Drempelgebed / gebed van toenadering

Kyriegebed, afgesloten met een kyrie uit het liedboek

Kyriëlied: lied 463: 1,6,7,8

Dienst van het Woord

Gebed

Beide lezingen zijn uit de NBV21
Eerste Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17 (door de lector)

Lied 466: 1,2,3

Tweede Schriftlezing: Matteüs 1: 18-25

Lied : 437: 1,2,3,4

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 839

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden,
stil gebed,
Onze Vader gesproken of gezongen in de versie van lied 369b of 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 444

Zegen, gezongen amen
              
Orgelspel

terug