Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 05-02-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte 5 februari 2023

Pakistan meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 11 december 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Bert Appers
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website
 Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Psalm (staande): 150 A [Geprezen zij God … ] 4 coupletten.

Moment van stilte

Bemoediging en groet:

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer

Drempelgebed = gebed van toenadering / Gebed om de nood van de wereld
V: 3 gebedsintenties
en 3 keer gezongen Kyrie

                
Dienst van het Woord

Gebed

Eerste Schriftlezing: Jesaja 11, 1-11

Lied: Psalm 138: 1.2 [U loof ik Heer, met hart en ziel … ]

Tweede Schriftlezing: Marcus 1, 1. // zeggen: en dan volgt het dopen door Johannes, in de woestijn, //en dan lezen de verzen 9- 15

Lied 538: 1.2.4 [Een mens te zijn op aarde … ]

Prediking

Orgelspel

Lied 463 [Licht in onze ogen … ]

Gebeden en gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken, of gezongen in de versie van lied 369b of 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 494 [3 verzen: Van waar zijt Gij gekomen … ]

Zegen, gezongen amen


              
Orgelspel

terug