Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 13-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Kinderkerstfeest

datum en tijdstip 16-12-2022 om 18.30 uur
meer details

Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

 
Collectes december 2022

Diverse doelen meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Jan van Aller
Organist: Dhr. Hans Kelder

Dienst met Avondmaal.

In deze dienst zal ds. Jan van Aller voor zijn werk als geestelijk verzorger bij de politie Noord-Holland, worden verbonden aan de Classis Noord – Holland.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Orde van dienst

Voorgangers:
   Ds. Peter Verhoeff, Classispredikant
   Ds. Jan van Aller, predikant  -  geestelijk verzorger
Muziek: - Koor ‘ReCreation’ o.l.v. Eibert de Vries
             - Orgel: Hans Kelder
Lector: Els Vlasblom
Ambtsdrager: Marijke Issa
Koster: Lukie Dijkstra


- Welkom door ambtsdrager van dienst

- Aansteken van de Paaskaars

- Openingslied: ‘Dit is een morgen’ , lied 216

- Votum en Groet

- Gebed om ontferming

- Koor zingt: -‘You are the light’
                    - ‘He’s got the whole world in His hands’

Verbintenis:

   - Presentatie

   - Opdracht en Gelofte

   - Zegen

   - Lied : ‘Nada te turbe’ . lied 800 ( enkele malen herh.)

- Bijbellezing : Evangelie naar Johannes, hfst. 2 verzen 13 – 17

- Lied: ‘God to enfold you’ , lied 426, 2 coupl.

- Preek

- Koor zingt: - ‘Peace be still’
                     - ‘Siyahamba’  (Z. Afrika)

- Avondmaal:

   - Tafelgebed

   - Instellingswoorden

   - Vredeswens

   - Onze Vader ( gesproken)

   - Delen van Brood en Wijn   

   - Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’, 833

- Dank – en voorbeden  

- Collecte , mededelingen

- Slotlied: ‘Land van God gegeven’ , 2 coupl. ( mel.: Land of Hope and Glory)

- Zegen.  Koor zingt ‘Amen’

terug