Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 03-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2022

Filah Amsterdam meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 21 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Klaas Goverts
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website


Orde van dienst Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
Voorbereiding
Inleidend orgelspel
Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.
Psalm van deze zondag of intochtslied (staande) : Psalm 86 : 2 en 5
Moment van stilte
Bemoediging en groet:

Optie 1 Optie 2
  v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij U en vrede, van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.


Drempelgebed/gebed van toenadering
(er kan ook voor gekozen worden om òf het drempelgebed òf kyrie en gloria weg te laten)
        
Gloria:  Lied 706 : 1, 3 en 4

Dienst van het Woord
Gebed
Eerste Schriftlezing : Jesaja 30 : 15 – 19  NBG  vertaling 1951
Lied  :  Lied 887
Tweede Schriftlezing  :  Lucas 13 : 22 – 30   NBG vertaling 1951
Lied :  Lied 322
Verkondiging
Orgelspel
Lied : Lied 1001 : 1
Gebeden en gaven
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader gesproken, of gezongen in de versie van lied 369b of 1006
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande) : Lied 1001 : 2 en 3
Zegen, gezongen amen
        
Orgelspel

        
 

 

terug