Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 05-02-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte 5 februari 2023

Pakistan meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 7 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Bert Appers
Organist: Dhr. Hans Kelder


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website


Orde van dienst Uitgeest, 07-08-22

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Intochtpsalm:                         146: 1.2 [ Zing mijn ziel, voor God uw Here, ]        
 
Moment van stilte

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: de Heer zij met U
G: met U zij de Heer

Vervolg intochtspsalm:          146: 3

V: Kyriegebed, afgesloten met:
G: Here God ontferm U,
     Christus ontferm U,
     Here God ontferm U. 

Loflied
V: Inleiding
G:                                            910: 1.3 [ Soms groet een licht van vreugde … ]

Dienst van het woord
 
Gebed bij de opening van de Schriften

lector leest 1e en 3e lezing

Lezing: Genesis 2, 18- 25

Lied:                                        788: 1 [ God die in het begin … ]

Lezing: Marcus 10, 1-12

Lied:                                        795: geheel [ Wat ons bond, God, is verbroken, ]

Lezing: Hooglied 8, 5-7

Lied:                                        791: 1.4.5.6 [ Liefde, een maal uitgesproken …]

Prediking

Orgelspel

Lied:                                        843: geheel [ Wat te kiezen, leven, dood … ]

Gebeden en Gaven

Gebeden:  - Dankgebed  - Voorbede(n)  - Stil gebed  - Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied:                                  971: geheel [ Zing een nieuw lied voor God de Here … ]

Zegen, gezongen amen

Orgelspel


 

terug