Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 3 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. Cornelis Visser
Organist: Mw. Wendy Leonards


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 Liturgie

Thema: Ik zou wel eens willen weten

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

Moment van stilte

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: de Heer zij met U
g: met U zij de Heer

Inleiding
We luisteren naar het lied Ik zou wel eens willen weten (predikant zang en gitaar)

Kyrië gebed, beantwoord met het gebruikelijke kyrië (2 intenties)

Glorialied: Lied 985

Gebed bij de opening van de Schrift

1e lezing: Psalm 8
Zingen: lied 8b Zie de zon, zie de maan

2e en 3e lezing: Matteüs 11 vers 28 t/m 30 en Johannes 14 vers 27.
Zingen: Lied 1005 Zoekend naar licht vers 1 en 2

Lied Preek en orgelspel
Preeklied: Lied 836 O Heer die onze Vader zijt vers 3, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren vers 1, 3 en 4
Zegen met gezongen ‘Amen’

 

terug