Koffie uurtje

datum en tijdstip 06-06-2023 om 10.00 uur
meer details

Inloopochtend

datum en tijdstip 08-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni 2023

het Bartimeusfonds meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 29 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Ds. J. Bijman
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

 


Liturgie

7e zondag van Pasen / liturgische kleur: wit 

. welkom en mededelingen

. Lied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

. stilte

. bemoediging en groet

. gebed om Gods nabijheid en troost

. Lied 301a ‘Kyrie eleison’

. Lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

. gebed van de zondag

. Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’

. Eerste Schriftlezing 1 Samuël 12, 18 - 25

. Lied 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here vers 1 en 7 

. Tweede Schriftlezing Johannes 14, 15 - 21

. Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten

.verkondiging

. Lied 767 De toekomst van de Heer is daar

. danken en bidden (stil persoonlijk gebed en het “Onze Vader”)

. Lied 657 Zolang wij ademhalen

. Zegen

terug