Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 5 december 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Dhr. B. Tigges
Organist: Dhr. T. Veltkamp


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

Er is kindernevendienst.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren. 


Orde van dienst.

WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN PAASKAARS.

Lied 274: 1, 2 en 3

Moment van stilte.

Bemoediging.
Onze hulp is in de Naam van de Heer, die Hemel en Aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.


Lied 440: 1, 2, 3 en 4

Gebed.

Lied 314: 1, 2 en 3

Lezing: Lucas 1 vers 26 t/m 38.

Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging.

Orgelspel.

Lied 442: 1 en 2.

Gebeden:
Voorbeden, stil gebed, afgesloten met het zingen van Lied: 1006

Slotlied 422: 1, 2 en 3.

Zegen.
“De Here Zegene U en behoede U; de Here doe zijn aangezicht over U lichten en Zij U genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over U en geve U vrede.
Gezongen: AMEN, AMEN, AMEN

terug