Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 28 november 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. J.W. van der Straten
Organist: Mw. L. van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Orde van dienst

Voorbereiding

Inleidend orgelspel

Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Lied 276 Zomaar een dak boven wat hoofden

Moment van stilte

Bemoediging
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet (gezongen of gesproken)


Drempelgebed besloten met:
v :  Voor elk tekort in onze verhouding tot U en de mensen, Heer, bidden wij :
g :  richt ons op en doe ons weer leven met hart en ziel.

Lied 445 De nacht is haast ten einde

Dienst van het Woord

Inleiding op de lezingen
Zacharia 14,4-9

Lied 313: 1-3 Een rijke schat van wijsheid

Lucas 21,25-31

Lied 313 4-5

Preek

Lied 452 Als tussen licht en donker

Gebeden

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied 416 Ga met God

Zegen

terug