kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-12-2021 om 10:00 uur
meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 08-12-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collectes december

verschillende doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger: Dhr. M. Lock
Organist: Mw. L. van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Liturgie

Voorbereiding

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom, mededelingen, aansteken van de paaskaars
 • Zingen: Lied (Psalm) 119:1,4
 • Moment van stilte
 • Bemoediging en groet (groet gezongen)
 • Openingstekst: 2 Korintiërs 8:9
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 722:1,2,3
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Gloria

Dienst van het Woord
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 15:1-11
 • Zingen: Lied 906:1
 • Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10:17-31
 • Zingen: “U komt de lof toe”
 • Preek
 • Orgelspel en zingen: Lied 912:1,2,3,4,5,6

Gebeden en gaven
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen slotlied: Lied 834:1,2,3
 • Zegenbede en gezongen “Amen”


Alle liederen die we in deze dienst zingen, komen uit het “Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk”.

terug