kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 27-10-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte oktober 2021

Stichting Woongroep Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zondag 3 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. K. Bras
kerkdienst Uitgeest
Organist: Mw. L. van Veluw


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

 


Liturgie, orde van dienst 1:

Voorbereiding

Inleidend orgelspel
Welkom, mededelingen en aansteken van de Paaskaars.
Psalm 84: 1 en 4  (staande)

Moment van stilte

Bemoediging
v :  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Groet (gezongen of gesproken)
V: de Heer zij met U
G: met U zij de Heer

v. :  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld
      en Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent geen einde !

Gebed om ontferming afgewisseld met:
Here God, ontferm U
Christus ontferm U
Here God, ontferm U

Loflied en gebed om de Geest lied 225

Dienst van het Woord

Eerste lezing Jesaja 40: 27-31

Psalm 103: 1 en 2

Tweede lezing Matteus 6: 25-27 en 10: 29-31

Lied 979: 1, 2, 3 en 14

Preek

Lied 635: 1, 4, 5, 6, 7

Gebed

Gebeden

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied 981: 1, 3, 5

Zegen
Amen, Amen, Amen

terug