kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 25 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds E. Plaisier
kerkdienst Uitgeest
Organist: Mw. L. van Veluw

Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.
 


Organist: Lisette van Veluw,
Ambtsdrager: Frans Stark,
Lector: Corrie Lijesen,
Voorzangers: Thealet Bos, Koosje Wiegman, Marianne Koopmans,
koster: Lukie Dijkstra,
Voorganger: ds. Evelien Plaisier


Liturgie

Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Lied                                     Psalm 65: 1, 6 “ De stilte zingt U toe, o Here”

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied                            652 “ Zing jubilate voor de Heer”

Gebed

Eerste lezing: Ezechiel 34: 1-10

Lied                                     647: 1,3,4 “Voor mensen die naamloos”

Tweede lezing: Johannes 10: 11-16

Lied                                     23b: “De Heer is mijn herder”

Overdenking

Orgelspel

Lied                                     653:1,6,7 “U kennen, uit en tot U leven”

Voorbeden, stil gebed,        369b Onze Vader

Slotlied                                657 “Zolang wij ademhalen”

Zegen

Gezongen amen

Orgelspel

terug