kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes april

meer

 
 
Zondag 7 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. D. van Arkel
Kerkdienst Uitgeest
Organist: H. Kelder


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm. 


 

    Orde van de Dienst
    op zondag 7 maart 2021

    Protestantse Gemeente 
    Uitgeest-Akersloot

 

derde zondag in de veertig dagen
Oculi
(=Steeds weer zoeken mijn ogen de Heer,
Hij richt mij op als ik val, naar Psalm 25)


Orgelspel
Begroeting en mededelingen

 

    Op de drempel van dit uur
    toenadering


Aanvangslied(eren):
Gezongen door voorzangers:  We luisteren naar:
Lied 535d (antifoon), Lied 25a : 1 en opnieuw Lied 535d (antifoon, 
derde zondag in de 40-dagen.)

Bemoediging
Groet 


Lied 274 : 1 en 2

 

  Woord
    De Schriften verteld, gelezen, gezongen en uitgelegd


Gebed bij deze zondag.

Aansluitend gezongen: Lied 331, Roep onze namen  (1x orgelspel en 1x orgelspel en gezongen tekst.)

Schriftlezing: Jeremia 26 : 1 t/m 9 (NBV vertaling)

We luisteren opnieuw naar Lied 331, Roep onze namen (2x achtereen gezongen onder begeleidend orgelspel.)

Schriftlezing: Johannes 2 : 13 t/m 23 (NBV vertaling)

We luisteren nogmaals naar: Lied 331, Roep onze namen 
(deze laatste keer wordt het lied mechanisch ten gehore gebracht)

Overdenking

Kort meditatief orgelspel.

Aansluitend: Lied 941 : 1 t/m 4.

 

Antwoord
gebeden, gaven, zending en zegen


De gebeden.
Dankgebed - voorbeden :
v.:    ... zo bidden wij:
     HEER, ONZE OGEN ZIJN OP U GERICHT.  
    ONTFERM U.
  - stil gebed - 
Onze Vader.

De afbeelding hierbij is van de kunstenaar Willem Zijlstra

Zending en zegen:

Slotlied: Lied 416 : 1 t/m 4

Zegen:
v.:    ... AMEN.


We hopen dat je thuis iets lekkers hebt bij de koffie, thee of limonade!
(Want op de zondagen in de veertigdagentijd wordt er NIET gevast…)
We wensen je een gezegende zondag en een goede week.

 

 

terug