Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes 40 dagen tijd

meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 31 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Kerkdienst Uitgeest
Ouderling: Hr. Stark, lector: Mw. Houting, koster: Mw. Dijkstra
Organist: Hr. Veltkamp


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm. 


Liturgie:


Inleidend orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars.

Lied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (orgelspel + declamatie)

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied 103c: 1,2,3 “Loof de koning heel mijn wezen”
                (alleen orgelspel, thuis kan meegezongen worden)

Gebed

Eerste lezing: Psalm 103

Lied 103e “Bless the Lord, my soul” (opname)

Tweede lezing: Marcus 2:1-12

Lied 534 “Hij die de blinden weer liet zien” (orgelspel + declamatie)

Overdenking

Orgelspel

Lied 315: 1,2 “Heb dank, o God van alle leven”
        (alleen orgelspel, thuis kan meegezongen worden)

Voorbeden, stil gebed,  Onze Vader

Slotlied 428 “Life so full I give to you” (opname)

Zegen

Orgelspel

terug