kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collectes april

meer

 
 
Zondag 22 nov 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Plaisier
Kerkdienst Uitgeest
Organist: Dhr. van Egmond

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Er gelden Coronamaatregelen. Hier leest u er meer over

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.Het lied "Koester de namen die wij hier gedenken" krijgt op deze gedachteniszondag een bijzondere betekenis. We noemen de namen van gemeenteleden die afgelopen jaar overleden zijn. Het is een zondag waarin ruimte is voor verdriet, gemis en leegte.
We maken met Elia de tocht door de woestijn zonder houvast en perspectief.
En toch, toch heet deze zondag ook "Eeuwigheidszondag". In de hoop en het vertrouwen dat het verleden toekomst bergt, dat in ons einde ook een nieuw begin is, dat onze tijd omvat wordt door Gods eeuwigheid. 

Liturgie

VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen en aansteken Paaskaars
Lied 139d                          La ténèbre n’est point ténèbre
Bemoediging en groet
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
g:  die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:   De Heer zij met u
g:  ook met u zij de Heer

Gedachtenis van de overledenen
Gebed
Lied 199                             Koester de namen
De namen klinken.
Na iedere naam wordt een kaars aan de Paaskaars aangestoken.
Lied 199                            Koester de namen

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Lezing                                1 Koningen 19: 1-15
Lied 321: 1,2,3,4,6,7          Niet als een storm, als een vloed
Lezing                                 Matteüs 5: 1-10
Lied 916                             Je kunt niet dieper vallen
Overweging
Orgelspel
Lied 982                             In de bloembol is de krokus

GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden en stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gesproken Onze Vader
Slotlied 657                      Zolang wij ademhalen
Zegen

terug