Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
zo 7 jun 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Esther Seijmonsbergen (Heemskerk) en Evelien Plaisier (Uitgeest-Akersloot)
Luister en meekijk kerkdienst
Organist: Kees Brinkman

Deze dienst vanuit de Vredesvorstkerk in Beverwijk kunt u hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst. Terugluisteren kunt u hier.

Deze dienst kunt u hier ook via een livestream van You Tube meekijken


Zondag Trinitatis

Orgelspel
Psalm 8a “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis” (Muzikaal)

Het licht van de Paaskaars 
Welkom
Stilte
Bemoediging en Groet
Tekst van lied 305 als gebed/gloria “Alle eer en alle glorie” 
Muziek lied 305
Lezing: Matteüs 28: 16-20
Orgelspel
Overweging
Lied 672 “Kom laat ons deze dag” (Muzikaal)
Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen
Lied 425 “Vervuld van uw zegen” (Muzikaal)
Zegen
Orgelspel

 

terug