Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 31 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: pastor Fred vd Louw, pastor Nico Smit
Kerkdienst Pinksteren
Ouderling: Marcel Lindeman, lector Cor Castricum
Organist: Dirk van Egmond, zang: Dory Zuid en Anneke van Genderen

Pinksteren.
Deze online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Wijk aan Zee kunt u hier meekijken en hier meeluisteren. Dat kan alleen tijdens de dienst.
Terugluisteren kunt u hier.Oecumenische dienst Geloofsgemeenschap St.Odulphus en Dorpskerk Wijk aan Zee

Orgelspel

Welkom bemoediging en groet

Ontsteken van het vuur, gevolgd door 

Lied: De Geest des Heren heeft (LB no. 686)

Gebed om ontferming
Openingsgebed

Eerste lezing:
Handelingen 2, 1-11

Lied: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (LB no. 360)

Evangelie: Johannes 20, 19-23

Overdenking

Orgelspel

Voorbede
Onze Vader

Collecte:
verwijzing naar de mogelijkheden in gemeente en parochie om een bijdrage te geven

Zingen
Lied: Wat altijd is geweest (LB no. 689). Tekst: zie boekje 2019; deze tekst wijkt iets af van de tekst uit het Liedboek

Vredeswens

Zegen

Orgelspel

 

terug