Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 28-05-2019 om
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Pinksterbuitendienst in Akersloot Scouting terrein

datum en tijdstip 09-06-2019 om 10.00 uur

Buitendienst Scouting terrein


Pinksteren buitendienst Scouting terrein Akersloot.

meer details

 
Collecte mei

WijdeKerk meer

 
 
Kerkblad 'Samen onderweg' Kerkblad 'Samen onderweg'

‘Samen Onderweg’ is het informatieblad van onze gemeente. Het verschijnt 8 x per jaar. Naast informatie over kerkdiensten, gespreksgroepen en andere activiteiten leest u er ook wat meer over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Redactie:

Dhr. F. Stark Burg.v. Lithstraat 11 1911 AN Uitgeest tel. 0251-314386
Mw. K. Wiegman Bachstraat 27 1921 EW Akersloot tel. 0251-319171

Kopij kunt u per mail sturen naar: of op papier inleveren op bovengenoemd adressen.
  
Abonnement:

Wilt u ‘Samen Onderweg’ ontvangen, neemt u dan contact op met uw wijkcontactpersoon of

Mevr. J. Geerts De Kuil 17 1911 TP Uitgeest tel. 0251-313912
e-mail: k

Voor vragen over de bezorging kunt u mailen naar
mevr. D. Visser, e-mail: 

Om de kosten van Samen Onderweg te dekken vragen we u om een vrijwillige bijdrage van € 10 per jaar. Dit kunt u overmaken  op rek. nr. 36 34 02 683 t.n.v. Protestantse Gemeente Uitgeest–Akersloot. Woont u buiten de gemeente en wilt u Samen Onderweg per post ontvangen dan worden de portokosten bij u in rekening gebracht. U kunt natuurlijk ook kiezen voor de gratis versie van Samen Onderweg. U krijgt het blad dan niet meer in de brievenbus, maar in PDF- formaat via de e-mail.


 
       

 

 

terug