Avonduur Uitgeest

datum en tijdstip 03-03-2024 om 19.30 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 05-03-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collectes 40 dagentijd 2024

Diverse doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Kerkblad 'Samen onderweg' Kerkblad 'Samen onderweg'

‘Samen Onderweg’ is het informatieblad van onze gemeente. Het verschijnt 6 x per jaar op iedere oneven maand. Naast informatie over kerkdiensten, gespreksgroepen en andere activiteiten leest u er ook wat meer over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Redactie:

Dhr. F. Stark Burg.v. Lithstraat 11 1911 AN Uitgeest tel. 0251-314386
Mw. K. Wiegman Bachstraat 27 1921 EW Akersloot tel. 0251-319171
Dhr. C. Vroegop Waterzijde 15 1921 XR Akersloot tel. 0251-313047

Kopij kunt u per mail sturen naar: redactie@kerkuitgeestakersloot.nl of op papier inleveren op bovengenoemd adressen.
  
Abonnement:

Wilt u ‘Samen Onderweg’ ontvangen, neemt u dan contact op met uw wijkcontactpersoon of

Mevr. J. Geerts De Kuil 17 1911 TP Uitgeest tel. 0251-313912
e-mail: kerkelijkbureau@kerkuitgeestakersloot.nl 

Voor vragen over de bezorging kunt u mailen naar
mevr. D. Visser, e-mail: klvisser@casema.nl

Om de kosten van Samen Onderweg te dekken vragen we u om een vrijwillige bijdrage van € 15 per jaar. Dit kunt u overmaken  op rek. nr. 36 34 02 683 t.n.v. Protestantse Gemeente Uitgeest–Akersloot.
Woont u buiten de gemeente en wilt u Samen Onderweg per post ontvangen dan worden de portokosten bij u in rekening gebracht. U kunt natuurlijk ook kiezen voor de gratis versie van Samen Onderweg. U krijgt het blad dan niet meer in de brievenbus, maar in PDF- formaat via de e-mail.


 
       

 

 

terug