Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Kerkblad 'Samen onderweg' Kerkblad 'Samen onderweg'

‘Samen Onderweg’ is het informatieblad van onze gemeente. Het verschijnt 6 x per jaar op iedere oneven maand. Naast informatie over kerkdiensten, gespreksgroepen en andere activiteiten leest u er ook wat meer over het reilen en zeilen van onze gemeente.

Redactie:

Dhr. F. Stark Burg.v. Lithstraat 11 1911 AN Uitgeest tel. 0251-314386
Mw. K. Wiegman Bachstraat 27 1921 EW Akersloot tel. 0251-319171
Dhr. C. Vroegop Waterzijde 15 1921 XR Akersloot tel. 0251-313047

Kopij kunt u per mail sturen naar: redactie@kerkuitgeestakersloot.nl of op papier inleveren op bovengenoemd adressen.
  
Abonnement:

Wilt u ‘Samen Onderweg’ ontvangen, neemt u dan contact op met uw wijkcontactpersoon of

Mevr. J. Geerts De Kuil 17 1911 TP Uitgeest tel. 0251-313912
e-mail: kerkelijkbureau@kerkuitgeestakersloot.nl 

Voor vragen over de bezorging kunt u mailen naar
mevr. D. Visser, e-mail: klvisser@casema.nl

Om de kosten van Samen Onderweg te dekken vragen we u om een vrijwillige bijdrage van € 15 per jaar. Dit kunt u overmaken  op rek. nr. 36 34 02 683 t.n.v. Protestantse Gemeente Uitgeest–Akersloot.
Woont u buiten de gemeente en wilt u Samen Onderweg per post ontvangen dan worden de portokosten bij u in rekening gebracht. U kunt natuurlijk ook kiezen voor de gratis versie van Samen Onderweg. U krijgt het blad dan niet meer in de brievenbus, maar in PDF- formaat via de e-mail.


 
       

 

 

terug