Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte augustus

De Regenboog Groep meer

 
 
Kerkbalans 2017 van 21 januari tot 4 februari Kerkbalans 2017 van 21 januari tot 4 februari

Toespraak bij klokluiden Kerkbalans op 21 jan. 2017 door Gedeputeerde Provinciale Staten van Noord Holland, Jack van der Hoek.
 
Alhoewel ik op voor mij zeer vertrouwde bodem ben, en het vandaag ook niet de eerste keer is dat ik in deze toren aan klokken ga hangen -waarvan de meest bijzondere die keer blijft dat ik in deze kerk mocht trouwen en hier in jacquet, samen met mijn broer, aan de klokken hing terwijl ik in de verte mijn aanstaande vrouw in de auto zag aankomen- is mijn rol vandaag toch nieuw. 
 
Vandaag sta ik hier niet als bruidegom, ook niet als plaatsgenoot of gemeentelid, maar als gedeputeerde. En dan zou je je de vraag kunnen stellen: is er niet een scheiding van kerk en staat? Waarom zegt een lid van Gedeputeerde Staten ja tegen de uitnodiging om de klok te luiden voor Kerkbalans? Zijn dat geen twee gescheiden werelden?
 
Ja, het zijn twee gescheiden werelden. Op het oog zou ik zeggen, want de praktijk laat zien dat kerk en staat al eeuwenlang met elkaar verweven zijn, of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld heel vroeger aan de kerkvorsten en hun staten. 
 
Maar ook onze tijd liggen kerk en staat dicht bij elkaar, al was het maar vanuit het gemeenschappelijke uitgangspunt dat ze zich beiden betrokken voelen en weten, de een vanuit een christelijke achtergrond, de ander vanuit zijn zorgplicht en wettelijke verantwoordelijkheden, bij de mensen in de samenleving. 
 
Ze vullen elkaar ook steeds meer aan; daar waar de overheid zich steeds meer terugtrekt in het sociale domein, daar waar men wordt geacht veel op eigen kracht te doen, daar waar menigeen dat eigenlijk niet kan, daar is er vaak ook de kerk die taken op zich neemt en zich ontfermt over hen die het niet zelfstandig redden. 
Door ze te ondersteunen met raad en daad, zoals een warme maaltijd, kleding, financiële hulp bij schulden, het halen en brengen naar dokter, ziekenhuis of kerkdienst, een goed gesprek of een gewoon stevige arm om je heen en aandacht als er doorheen zit. 
Ik heb dat bijvoorbeeld tijdens mijn wethouderschap in Haarlem bij een organisatie als Stem in de stad persoonlijk vaak gezien. En natuurlijk ook hier in de onze gemeente.
 
Grote en kleine gebaren dus. Maar altijd gebaren die er toe doen! 
De kerk staat daarmee midden in de maatschappij. Door alle tijden heen, ook vandaag. En niet alleen door haar daden maar ook fysiek. Als niet te missen gebouw, onderdeel uitmakend van het dna van stad en, in dit geval, ons dorp.
Een gebouw dat door de jaren heen steeds veelzijdiger is geworden in zijn functionaliteit. Waar het vroeger alleen de eredienst was op zondag, een huwelijk, doop of uitvaart, daar zie je op veel plaatsen, en ook hier, de omslag naar een veelzijdiger gebruik, bijvoorbeeld voor concerten en lezingen. 
 
Ten behoeve van al die activiteiten zijn vele vrijwilligers, vaak jarenlang, bereid veel van hun vrije tijd te geven. Ze doen dat belangeloos omdat ze geven om het gebouw, de mensen die er komen of de mensen die vanuit de kerk ondersteunt worden. 
 
Om dat werk mogelijk te maken en de kerk als gebouw te laten voortbestaan is uiteraard geld nodig. Een daarvoor is o.a. de actie Kerkbalans waar vandaag , door het maken van een grote bak herrie met de klokken, aandacht voor wordt gevraagd.
Zodat we er nog eens nadrukkelijk op gewezen worden dat al dat werk niet zo maar tot stand komt, dat die vrijwilligers niet om niet  ondersteunt kunnen worden met de middelen of het gebouw dat hen ter beschikking wordt gesteld. 
 
Daarom luidt ik vandaag met veel plezier de klok. Om daarmee indirect ook mijn waardering voor die betrokken rol van die kerk in onze samenleving uit te spreken en het belang van het goede en vele wek dat zijn doen. 
 
Maar er is nog een reden. Ik ondersteuning deze actie ook omdat ik als gedeputeerde Cultuur zie dat de kerk als gebouw, als baken in dorp en stad, vaak ook van historische en monumentale waarde is. 
Steeds meer wordt dan ook aan de provincie gevraagd om te helpen bij het in stand houden van een kerk die buiten functie voor de erediensten komt te staan. Sloop is vaak geen optie omdat ook de niet gelovigen in de burgerlijke gemeente over het algemeen zeer gehecht zijn aan het gebouw, zijn waardevolle elementen en de bijzondere plek die het inneemt. 
De provincie ziet dat belang en die waarde ook en wij hebben daar dan ook beleid op ontwikkeld.
Wij richten ons daarbij met name op herontwikkeling in combinatie met verduurzaming van het gebouw. Dus niet de traditionele lik verf en het dak heel houden, maar bijvoorbeeld maatregelen die bijdragen aan een betere klimaatbeheersing. We doen dat zodat daardoor de exploitatie bij een nieuw, ander en passend gebruik, beter te realiseren is. 
 
Maar die ondersteuning kan de provincie niet leveren aan alle kerken, leegstaand of niet. Vandaar dat het in ieders belang is dat die kerken in principe zelfredzaam zijn in hun financiën. En deze kerk, weet ik uit eigen ervaring, doet daarvoor zijn uiterste best.
Gedragen door betrokken leden en sympathisanten die het werk en de fysieke plek van de kerk in de samenleving een warm hart toedragen. Mijn sympathie en betrokkenheid had en heeft u in ieder geval ook, en daarom zal ik zo dadelijk met veel plezier de klok voor Kerkbalans luiden. 

terug