kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Ik ben er voor jou Ik ben er voor jou

Wie met de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk op pad gaat, reist langs de zeven werken van barmhartigheid:

de gevangenen bezoeken,
de zieken bezoeken,
de dorstigen laven,
de vreemdelingen onderdak bieden,
de naakten kleden,
de hongerigen voeden,

de doden begraven.

Misschien zijn het wel oerbeelden van menselijke behoeften en kwetsbaarheid. Concreter kan het haast niet. Iedereen heeft eten en drinken nodig, iedereen heeft behoefte aan warmte en veiligheid, iedereen wil bevrijd worden van wat gevangen houdt, en ieder mens kan geraakt worden door ziekte en dood. Het kan zijn dat we onze kwetsbaarheid hebben weggedrukt en dat de vervulling van onze behoeften vanzelfsprekend is geworden. Dan kan vasten helpen om ze weer op het spoor te komen: je maakt je los van alle vanzelfsprekendheden, en ervaart hoe het is om ze te missen. Het kan zijn dat dat je ontvankelijker maakt voor God, de Barmhartige, de Bron van alle goede gaven. Het kan ook zijn dat je ontvankelijker wordt voor anderen, die net zulke behoeften hebben als jij. Dat je onverwachte nabijheid ervaart van iemand die zo anders leek, maar die net zo blijkt te zijn als jij. Dat er opeens een ruimte is om verdriet, vreugde en liefde te delen. Het gekke is dat alle rollen dan omgedraaid kunnen worden. Blijk je God niet in alle overvloed, zekerheid en succes, maar in de kwetsbaarheid van een mens te hebben ontmoet. Volgens Jezus in Matteüs 25 is
hij degene die honger en dorst heeft, is hij de naakte, de zieke, de gevangene en vreemde. En warempel, zo komen we Jezus inderdaad tegen in de verhalen van de veertigdagentijd. Concreter kan het haast niet. Zo komt God menselijk dichtbij: “Ik ben er voor jou.”

Ook in de volgende Samen Onderweg wordt er aandacht besteed aan het thema “Ik ben er voor jou”, in de vorm van de zeven werken van barmhartigheid. We zijn op zoek naar verhalen, gedichten, foto’s, recepten en kunstwerken. Wie kan vertellen over die ene verrassende ontmoeting waarin iemand van wie je dat niet verwachtte, verrassend nabij kwam? Door welke nood word jij geraakt? Welke behoefte herken je het sterkst? Met welk van de werken van barmhartigheid heb je veel ervaring? In wie heb jij God ontmoet, of iets van “Ik ben er voor jou” ervaren? Welke van de zeven werken inspireert jou tot een gedicht of een kunstwerk? Wie beeldt de oude schilderijen over de werken van barmhartigheid uit in een modern jasje, en maakt daar een mooie foto van?
terug