Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 04-06-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 05-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni 2023

het Bartimeusfonds meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

donderdag 4 april 2019

Houdt het nou nooit een keer op?

Locatie: 
 Westerzijde kerk in Zaandam
Tijdstip: 
 20.00 uur

U bent hartelijk welkom op donderdag 4 april, 20:00 uur in de Westzijderkerk in Zaandam.

Komt er nou nooit een einde aan? "Niemals  wieder", Never again", "Nooit meer" staat op gedenktekens in voormalig kamp Bergen-Belsen. Het is een waarschuwing. Gelukkig gedenken we op 4 mei... Maar als je om je heen kijkt, als je luistert naar wat sommige leiders zeggen, oorlogstaal die wordt gebezigd, vijandsdenken, opkomend antisemitisme...dan lijkt dat 'nooit meer' ver weg. Daarom is het goed om naar het verleden te kijken, om daardoor wellicht je gedachten of je gesprekken... net even anders te laten gebeuren.

In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen, willen we op een bepaalde manier stil staan bij het gebeuren dat we oorlog noemen. Omdat het vorig jaar 100 jaar geleden is dat de eerste Wereldoorlog is geëindigd en uit deze oorlog de tweede is voortgevloeid en er nog steeds oorlog is, wordt op donderdag 4 april, aanvang 20:00 uur in de Westzijderkerk, aandacht geschonken aan enkele gedichten van Wilfred Owen (1893 - 1918). Wilfred Owen is  een van de invloedrijkste en kritische oorlogsdichters. Hij heeft zelf als luitenant in de loopgraven ervaringen opgedaan en was bevriend met Siegfried Sassoon. De componist Benjamin Britten heeft voor zijn 'War Requiem' gedichten van Owen gebruikt, ook verwijzen Pat Barkers trilogie 'Weg der geesten' en de verfilming daarvan naar hem. Zijn werk geeft nog steeds veel te denken.

Op deze avond wisselen gedichten en zang elkaar af.
Muzikale medewerking  wordt verleend door het kwartet: Menno Oversluizen, tenor; Lesley Oversluizen, alt;  Chris Helfensteijn, bas en Wil Helfensteijn, sopraan; Ineke Bulthuis, piano en Saskia Andriessen, contrabas.
spreker Rien Jansens.

Mede namens de voorbereidingsgroep, hartelijk welkom. Rien Jansens


 

terug