Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte 40 dagentijd

Thema: Uit liefde voor jou. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gesprekskringen Gesprekskringen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

Deze groep komt weer bij elkaar.
informatie bij 
Lisanne Stark, Lisanne2212@hotmail.com
Corrie de Bruijn, Corri.debruijn@gmail.com


'Jong en ouder'

Jong en Ouder is een gespreksgroep van veertigers en vijftigers. In hun drukke agenda vinden ze elk jaar toch weer een paar gaatjes en slepen ze zich over de drempel van het jeugdhuis aan de Castricummerweg. En altijd geldt weer dat ze blij zijn dat ze deze avond niet op de bank zijn geploft, want ze zijn een avond ècht met elkaar in gesprek geweest. Er komen allerlei thema’s voorbij: dilemma’s op het werk, duurzaamheid, rust vinden... Maar eigenlijk maakt het thema nog niet eens zoveel uit: je hebt gesprekken die je anders niet zo snel hebt. Er is tijd om door te vragen, te verdiepen. En wie vreest voor alleen maar serieuze gezichten: er wordt genoeg gelachen, en bij de borrel aan het einde van de avond komen de leuke anekdotes sowieso op tafel. We vinden het altijd leuk om weer een nieuwe gesprekspartner te ontvangen (en wellicht ten overvloede: je hoeft hiervoor echt geen lid van de kerk te zijn). De data worden geprikt met een datumprikker.
Deze groep komt incidenteel bij elkaar.

'Kring Diepgang'

Deze kring draait al vele Jaren. We bespraken en behandelden diverse onderwerpen. Vorig jaren hebben we met vallen en opstaan het boek: “De meeste mensen deugen” van Bregman gelezen. In mei hebben we in de laatste bijeenkomst de laatste hoofdstukken behandeld, voorbereid door twee kring leden.

Een kleine samenvatting, die toch bekend voorkomt:
Tien leefregels uit het boek van Bregman
1. Ga uit van goede wil. Bestrijdt de “negative bias”. Het is effectiever om te vertrouwen dan te mistrouwen.
2. Denk win- win. Handel niet uit eigen belang maar omdat iets goed is.
3. Stel vragen. Schenk geen mededogen maar begrip. Van Gouden regel naar Platina regel.
4. Minder empathie, meer compassie. Empathie kost energie, compassie geeft energie.
5. Probeer de ander te begrijpen. Afwijkende meningen helpen ons juist vooruit.
6. Heb je naaste lief. Makkelijk voor diegene die dichtbij ons staan. Door compassie wordt het besef meer duidelijk.
7. Vermijd nieuws. Geen hypes maar informatie.
8. Sla je vijand niet. Wordt niet cynisch, begrijp wat hen beweegt.
9. Schaam je niet voor het goede. Volg niet de massa maar wat goed is.
10.Wees realistisch, schenk vertrouwen. Het is tijd voor een nieuw mensbeeld. Het is tijd voor een nieuw realisme.

Door Corona hebben we lang over de bespreking gedaan in de afgelopen twee jaren. Vaak waren de bijeenkomsten niet mogelijk. Het programma voor het huidige seizoen is nog niet geformuleerd. We kijken allen naar een geschikt
boek, meer in de filosofische hoek of TV uitzendingen zoals het Filosofisch Kwintet.
Op de eerste bijeenkomst 6 oktober, wordt het programma afgesproken op basis van de inbreng van de kringleden. Meestal plannen we 5 tot 6 avonden voor de periode oktober tot maart. Het idee is dat de avonden voorbereid worden
door een of meerdere leden. Er is wel een vaste avond voor de bijeenkomsten nl. donderdag avond in principe in het Jeugdhuis om 8 uur.
Er blijft ruimte voor nieuwe kring leden.

Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn

telefoon: 0251-311459; email: ari.debruijn@planet.nl

 

'Geloof en Leven'

De eerste bijeenkomst van onze maandelijkse gespreksgroep dit seizoen is op 3 oktober en we spreken dan met met elkaar over: Terugblik Vluchtelingen. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog ving Nederland meerdere groepen vluchtelingen op. Na het welkom komt steeds die ene vraag terug: waar laten we al deze mensen?

Vaak bespreken we een artikel uit Trouw: we hadden het eerder b.v. ook over: “Mijn Vader hing zijn toog aan de kapstok”en dat ging over kinderen van ex priesters.
De data van onze ontmoetingen zijn verder: 14 november 2022  en in 2023 : 9 januari, 13 februari,13 maart, 17 april, 8 mei en 5 juni.
De data kunt u ook vinden in de agenda.

Als U belangstelling hebt eens langs te komen, bent U welkom!
Wij zien elkaar op maandagmorgen om 10 uur in het Jeugdhuis


Maaike Wattel


Gespreksgroep Klankbord

Klankbord is een gespreksgroep van rond-de-dertigers die elkaar ongeveer eens in de zes weken ontmoeten. De twee delen van de naam klank-bord zijn even belangrijk: er wordt gepraat èn gegeten. Dat geeft een leuke combinatie van ontspanning en verdieping. De gesprekken hebben ze soms rond Bijbelteksten, andere keren rond een thema dat iemand aandraagt. Ze zijn allemaal heel verschillend, geloven is niet vanzelfsprekend en juist dat maakt de gesprekken interessant. En soms gooien ze het over een hele andere boeg, doen iets creatiefs, of spelen een spel.
Het is nu nog niet duidelijk hoe deze groep in het seizoen 2022 - 2023 verder gaat.

terug