Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 26-08-2018 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:

 

'Kernverhalenreis door de Bijbel'

Abraham, Ruth, Jeremia en Jezus; schepping, uittocht en ballingschap… Hoofdrolspelers en kernverhalen. Verhalen die diep gaan, een grote geschiedenis hebben en nog steeds invloed hebben op onze cultuur. Wat is er dan mooier om de verhalen te (her)lezen en je helemaal onder te laten dompelen in de verhaalwereld? Dat gaan we doen, met wat literaire methodes, achtergrondinformatie èn de fictieve, prachtige kaarten van de Atlas van het Bijbelse Continent, waar je wel naar kunt blijven kijken. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen die de Bijbelverhalen met een frisse blik wil lezen: voor degenen die op een literaire, ongedwongen manier willen kennismaken met de Bijbel, èn voor mensen die zó vertrouwd zijn met de verhalen dat ze wel benieuwd zijn naar een andere invalshoek. Voorkennis is niet nodig, alleen een flinke dosis nieuwsgierigheid.

Wees welkom op dinsdagmorgen of -avond, in het Jeugdhuis aan de Castricummerweg.
’s Morgens staan de bijeenkomsten gepland om 10.00 uur op 13 februari, 13 maart en 10 april 2018
’s Avonds staan de bijeenkomsten gepland om 20.00 uur op 20 februari, 13 maart en 10 april 2018.

Aanmelden kan bij Evelien Plaisier via of 06 48 41 37 96. Je kunt op ieder moment instromen; het is ook mogelijk om één keer mee te doen.

'Jong en ouder'

Gespreksgroep over het doorgeven van geloof

De oude verhalen van vroeger, over de Ark van Noach, de intocht in Jeruzalem, en vele andere – ooit hoorde ze je als kind. Later gaf je ze een eigen plaats.
Nu ben je 'ouder' en sta je voor vragen als: Hoe geef ik de verhalen door? Wat betekent de traditie eigenlijk voor mezelf? Hoe doen anderen dat in deze tijd? Wat zijn geschikte kinderbijbels?
Sinds een aantal jaren komt een groep 'jonge ouders' een aantal keren per seizoen bijeen om hierover te praten. Enkele voorbeelden van thema's die besproken zijn: ark van Noach, het scheppingsverhaal, pasen.
Nu zijn we op een punt gekomen dat we ons afvragen: Wat betekent die traditie voor mezelf? Wat geloof ik eigenlijk?
Indringende vragen waar we in een ontspannen en respectvolle manier over spreken en luisteren.
 
We beginnen met een kop koffie of thee vanaf 19.45 uur. Als we rond 21.45 uur afsluiten is er voor wie wil nog tijd voor een ‘nazit’ met een drankje.

 
Locatie:
We komen bij elkaar in het Jeugdhuis naast de kerk, Castricummerweg 4, Uitgeest of bij een van de deelnemers thuis.
 
Data seizoen 2017 - 2018:
Data in overleg.
 
Infomatie bij:
Corrie de Bruijn, 0251-311 459

 

'Kring Diepgang'

Wat is het juiste om nu te doen? ( “What is the right thing to do now”.)
Dit is het thema dat omroep Human in een aantal discussie programma’s heeft uitgezonden.
De discussies zijn gehouden in een groep van mensen van verschillende leeftijden en achtergronden onder leiding van Michael Sandel, een hoogleraar filosofie aan de Harvard University.
Per bijeenkomst of uitzending zijn er verschillende thema’s gepasseerd, zoals immigratie, inkomsten ongelijkheid, privacy, robotisering en discriminatie. Alle thema’s zijn eigenlijk bekend bij iedereen omdat ze actueel zijn.
We willen een kring houden door per avond een aflevering te zien (PC+beamer) en er samen over te spreken. Het delen van je mening over deze actuele onderwerpen is belangrijker dan conclusies te (willen)trekken. Ook is van belang hoe je omgaat met andere meningen, zoals te zien en te horen is.
De video is ondertiteld waar nodig. Mogelijk zijn de uitzendingen nog te zien via Uitzending gemist. Dan kan men kennismaken met de soort discussie als men dit wil.
De kring zal gehouden worden in het Jeugdhuis i.v.m. de benodigde apparatuur en wel op een donderdagavond. De eerste avond start op 26 okt. De andere data zullen in onderling overleg bepaald worden.
Gedacht wordt aan 2 avonden voor de Kerst en 3 erna.
De kosten voor deelname zijn € 10,- per persoon.

Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Arie de Bruijn,  telefoon: 0251-311459; email:
 

'Geloof en Leven'    

De kring 'Geloof en Leven' komt al een aantal jaren bij elkaar tussen september  en mei. We beginnen het seizoen op 25 september en bespreken hoofdstuk zeven uit het boekje 'Liberaal Christendom'. In overleg besluiten we of we alle hoofdstukken uit dit boek bespreken. Het zou ook kunnen, zoals in voorgaande jaren, we iedere keer een ander onderwerp kiezen.

Locatie:
Het ‘Jeugdhuis’, Castricummerweg 4, Uitgeest

Dag en tijd:
Eens per maand op maandag 10.00 uur.
In 2017: 25 september, 30 oktober en 27 november.
In 2018: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april en 14 mei.

Informatie: Maaike Wattel telefoon 0251-311017

 Gespreksgroep voor nabestaanden Uitgeest:

Lotgenootcontact voor hen die een partner verloren hebben.

Reeds een aantal jaren wordt de ‘Gespreksgroep voor Nabestaanden Uitgeest’ aangeboden. Dit is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse kerk  Uitgeest-Akersloot en de R.-K. parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Wat?
Enige tijd geleden is uw partner overleden. Misschien was u hierop voorbereid of het overlijden kwam voor u onverwacht. In ieder geval is dit verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee moet leren omgaan.
Dat is niet altijd makkelijk, als om u heen het dagelijkse leven weer gewoon doorgaat. Soms is het dan fijn om samen met lotgenoten te praten over wat u bezig houdt.
De gespreksgroep voor nabestaanden biedt u daarvoor de gelegenheid.

Voor wie?
De gesprekgroep is in principe bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar geleden hun partner hebben verloren en die de behoefte voelen om over hun ervaringen met anderen,  die dit ook hebben meegemaakt, te praten.
Als dit het geval is, staat de gespreksgroep voor u open ongeacht uw levensovertuiging.

Door wie?
De gespreksgroepen worden begeleid door steeds twee gespreksleiders.
Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding.

Waar?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mw. H. Kraal - Kleiboer tel. 0251-310934

Gespreksgroep rond de dertig

Eind april zijn we gestart met een gespreksgroep van mensen van midden twintig tot en met midden dertig. Onder het eten en daarna hebben we recht gedaan aan het woord ‘gespreksgroep’. Er kwamen goede gesprekken op gang. Mag ik je wat vragen? Gereedschap voor een goed gesprek van filosoof Stine Jensen hielp ons daarbij. Het ‘gereedschap’ bestaat uit kaarten met op de voorkant een spreuk en een beeld, en op de achterkant een vraag. Zo spraken we naar aanleiding van de uitspraak ‘Je moet het ijzer smeden als het koud is’, de vraag ‘Kun je goed ruzie maken?’. Dat ruzie maken hebben we trouwens niet getest: we hebben vooral veel gelachen en alvast wat ideeën verzameld voor volgende keren. Die zijn gepland op woensdag 23 mei en woensdag 20 juni. Beide avonden beginnen om 18.30 uur met een maaltijd aan de Castricummerweg 8, en zijn open voor alle nieuwsgierigen rond de dertig die aan willen schuiven. Meer weten? App of mail me dan: 06 48 41 37 96 en  Wie weet, tot ziens!
Evelien Plaisier

 

 


 

 

 


 

terug