Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 05-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli 2022

Kinderfonds Mama’s meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

Er is een nieuwe groep Bijbelbende van start gegaan. We gaan dit seizoen aan de slag met het prachtige verhalenboek “Wat geloof jij eigenlijk?” van Karel Eykman. Het begint met: ‘Jij gelooft ergens in. Iederéén gelooft ergens in, tenzij hij een heel saai iemand is. En dat ben jij niet.’ Dat belooft een aantal avonden waarop het een gezellige bende wordt met spelletjes, doordenkvragen en verhalen. Alle kinderen uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom. Het gaat om woensdagavonden in het Jeugdhuis in Uitgeest steeds van 19.30-20.45 uur. Kijk op voor de data in de agenda.
Dus ken je nog iemand die dit leuk vindt (een (klein)kind, een buurjongetje, een vriendinnetje van…); er is nog plek, dus meld je aan.
Lisanne Stark en ds. Evelien Plaisier (06 48413796)


'Jong en ouder'

Jong en Ouder is een gespreksgroep van veertigers en vijftigers. In hun drukke agenda vinden ze elk jaar toch weer een paar gaatjes en slepen ze zich over de drempel van het jeugdhuis aan de Castricummerweg. En altijd geldt weer dat ze blij zijn dat ze deze avond niet op de bank zijn geploft, want ze zijn een avond ècht met elkaar in gesprek geweest. Er komen allerlei thema’s voorbij: dilemma’s op het werk, duurzaamheid, rust vinden... Maar eigenlijk maakt het thema nog niet eens zoveel uit: je hebt gesprekken die je anders niet zo snel hebt. Er is tijd om door te vragen, te verdiepen. En wie vreest voor alleen maar serieuze gezichten: er wordt genoeg gelachen, en bij de borrel aan het einde van de avond komen de leuke anekdotes sowieso op tafel. We vinden het altijd leuk om weer een nieuwe gesprekspartner te ontvangen (en wellicht ten overvloede: je hoeft hiervoor echt geen lid van de kerk te zijn). De data worden geprikt met een datumprikker. Wil je het wel een keer meemaken? Neem dan contact op met ds. Evelien Plaisier, 06-48413796.

'Kring Diepgang'

De Kring is weer gestart op 7 oktober 2021. De data kunt u vinden in de agenda. Per keer wordt gekeken of de kring vanwege Corona niet doorgaat.

Deze winter zullen we het boek: "De meeste mensen deugen" van Rutger Bregman lezen. De voorbereiding voor het gesprek wordt telkens door leden van de kring gedaan, voor wie dat wil.
We willen weer in het Jeugdhuis samen komen op 4 november en 2 december. Er is een CO2 meter aangekocht voor het Jeugdhuis zodat de luchtkwaliteit gemeten kan worden en op tijd verse lucht toegelaten kan worden. Na deze 2 avonden beslissen we of we in het Jeugdhuis blijven samenkomen.

Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn
telefoon: 0251-311459; email: ari.debruijn@planet.nl

 

'Geloof en Leven'

Nu de coronaregels versoepeld zijn, zijn we weer gestart met onze gespreksgroep ‘Geloof en Leven’.
We hebben nagedacht over een geschikt onderwerp en zijn uitgekomen op een van Ramses Shaffy’s levenskreten uit: zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder en kozen we voor bid. Uit zomertijd van Trouw van augustus 2021. Op 4 oktober zijn we weer bij elkaar gekomen om 10 uur op onze vertrouwde plek in het jeugdhuis. Hieronder staan nu nog de overige data om in uw agenda te zetten. Per keer wordt gekeken of de kring vanwege Corona niet doorgaat.
15 november 2021,
10 januari 2022, geen kring vanwege Corona.
14 februari 2022,
14 maart 2022,
11 april 2022,
9 mei 2022,
6 juni 2022.
De data kunt u ook vinden in de agenda.
Nel Reijners, Maaike Wattel


Gespreksgroep Klankbord

Klankbord is een gespreksgroep van rond-de-dertigers die elkaar ongeveer eens in de zes weken ontmoeten. De twee delen van de naam klank-bord zijn even belangrijk: er wordt gepraat èn gegeten. Dat geeft een leuke combinatie van ontspanning en verdieping. De gesprekken hebben ze soms rond Bijbelteksten, andere keren rond een thema dat iemand aandraagt. Ze zijn allemaal heel verschillend, geloven is niet vanzelfsprekend en juist dat maakt de gesprekken interessant. En soms gooien ze het over een hele andere boeg, doen iets creatiefs, of spelen een spel. Kom gerust eens kijken! Data bepalen we met elkaar. Voor meer informatie: bel of app even naar ds. Evelien Plaisier (06 484 137 96).
 

terug