Kerk in Akersloot.

datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-01-2020 om 10:00 uur
meer details

Jong en ouder

datum en tijdstip 29-01-2020 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Hulp aan Nubra meer

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

"BijbelBende" geeft best goed weer hoe de avonden met groep 7 en 8-ers eruit zien: we ontdekken Bijbelverhalen, elkaars verhalen, en dat terwijl het een gezellige bende is. Leuk als je erbij bent! Locatie: Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest. Opgeven kan bij ds. Evelien via of 06 484 137 96.
Voor de data zie de agenda


'Jong en ouder'
Gespreksgroep over het doorgeven van geloof

De oude verhalen van vroeger, over de Ark van Noach, de intocht in Jeruzalem, en vele andere – ooit hoorde ze je als kind. Later gaf je ze een eigen plaats.
Nu ben je 'ouder' en sta je voor vragen als: Hoe geef ik de verhalen door? Wat betekent de traditie eigenlijk voor mezelf? Hoe doen anderen dat in deze tijd? Wat zijn geschikte kinderbijbels?
Sinds een aantal jaren komt een groep 'jonge ouders' een aantal keren per seizoen bijeen om hierover te praten. Enkele voorbeelden van thema's die besproken zijn: ark van Noach, het scheppingsverhaal, pasen.
Nu zijn we op een punt gekomen dat we ons afvragen: Wat betekent die traditie voor mezelf? Wat geloof ik eigenlijk?
Indringende vragen waar we in een ontspannen en respectvolle manier over spreken en luisteren.
 
We beginnen met een kop koffie of thee vanaf 19.45 uur. Als we rond 21.45 uur afsluiten is er voor wie wil nog tijd voor een ‘nazit’ met een drankje.
 
Locatie:
We komen bij elkaar in het Jeugdhuis naast de kerk, Castricummerweg 4, Uitgeest of bij een van de deelnemers thuis.
 
Data seizoen 2019 - 2020:
di 1 oktober
ma 18 november
wo 29 januari
do 2 april
 
Infomatie bij:

06 484 137 96.

 

'Kring Diepgang'

Op 24 oktober hopen we weer te beginnen met onze bijeenkomsten in het Jeugdhuis (20.00 uur)
We willen proberen in deze kring wat dieper te spreken met elkaar over allerlei maatschappelijke en filosofische onderwerpen. Ook eigen ervaringen in dit veld van de deelnemers zijn zeer welkom om te delen in deze kring.
Het programma voor het komende jaar staat nog niet vast en zal besproken worden op donderdag 24 okt op de eerste bijeenkomst in het Jeugdhuis.
We willen beginnen met een bijdrage van Bert Appers: Ontstressen in 5 min (Live the connection =  1 avond)
De rest van het programma zal besproken worden.
Er zijn nu 5 avonden gepland in oktober, november, december, januari en februari.
Nadere berichten zullen volgen na 24 oktober
Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn
telefoon: 0251-311459; email:

 

'Geloof en Leven'

De kring 'Geloof en Leven' komt al een aantal jaren bij elkaar tussen september en mei. We beginnen het seizoen 2019 - 2020 op maandag 23 september. Hartelijk welkom om 10 uur in het jeugdhuis van Uitgeest.

Locatie:
Het ‘Jeugdhuis’, Castricummerweg 4, Uitgeest

Dag en tijd:
Tekens op maandag om 10.00 uur op de volgende data:
In 2019: 23 september - 21 oktober - 25 november.
In 2020: 13 januari - 17 februari - 16 maart - 20 april - 11 mei.

Informatie: Maaike Wattel telefoon 0251-311017Gespreksgroep voor nabestaanden Uitgeest:

Lotgenootcontact voor hen die een partner verloren hebben.

Reeds een aantal jaren wordt de ‘Gespreksgroep voor Nabestaanden Uitgeest’ aangeboden. Dit is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse kerk  Uitgeest-Akersloot en de R.-K. parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Wat?
Enige tijd geleden is uw partner overleden. Misschien was u hierop voorbereid of het overlijden kwam voor u onverwacht. In ieder geval is dit verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee moet leren omgaan.
Dat is niet altijd makkelijk, als om u heen het dagelijkse leven weer gewoon doorgaat. Soms is het dan fijn om samen met lotgenoten te praten over wat u bezig houdt.
De gespreksgroep voor nabestaanden biedt u daarvoor de gelegenheid.

Voor wie?
De gesprekgroep is in principe bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar geleden hun partner hebben verloren en die de behoefte voelen om over hun ervaringen met anderen,  die dit ook hebben meegemaakt, te praten.
Als dit het geval is, staat de gespreksgroep voor u open ongeacht uw levensovertuiging.

Door wie?
De gespreksgroepen worden begeleid door steeds twee gespreksleiders.
Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding.

Waar?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mw. H. Kraal - Kleiboer tel. 0251-310934

Gespreksgroep Klankbord


Een groep van rond-de-dertigers, die één keer per maand met elkaar eet en vervolgens in gesprek gaat. Geen groep van mensen die alles al weten, maar mensen die op zoek zijn en vragen durven stellen bij de keuzes die ze maken. Nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar gaan we op zoek naar betekenis en toepassing van die oeroude Bijbelverhalen op het alledaagse leven. 
De avonden zijn telkens op een dinsdag. Hier zijn de data voor het seizoen 19/20:
3 september
8 oktober
5 november
3 december
7 januari 2020
4 februari
3 maart
31 maart
28 april
2 juni
De avonden beginnen telkens om 18.30 uur.
Welkom!  Als je meer wil weten, kun je bellen of whatsappen naar 06 484 137 96, of mailen naar  


 


* Leerhuis-activiteiten Oostzaan najaar 2019 *

* Leerhuisavonden 9 en 23 september over koning David *

Het oecumenisch leesrooster dat voor elke zondag Schriftlezingen voorstelt die we ook vaak in de kerkdiensten lezen, heeft in het najaar een reeks lezingen over koning David op het programma staan. Het gaat over de begintijd van koning David en zijn strubbeling met de zittende koning Saul. 

Het zijn spannende verhalen. Er is een complot gaande om de zittende koning van zijn troon te stoten, de reus Goliath komt in de verhalen langs en David is op de vlucht voor Saul. Soms weet je niet meer zo goed met wie je meer sympathie hebt, Saul of David? Saul is toch de legitieme koning? En David lijkt wel soms wat huichelachtig en bedrog en moord wordt hem ook ter laste gelegd. Denkt u maar aan de affaire met de vrouw van Uria...En toch is koning David de meest invloedrijke koning van de geschiedenis van Israël. Ook Jezus wordt zoon van David genoemd en steeds droomde men van een Messias, een gezalfde zoals David. Wat is toch zo bijzonder aan hem en waarom is hij zo belangrijk in het Jodendom en het Christendom?

Op twee avonden gaan we ons verdiepen in koning David. Carola Dahmen vertelt iets meer over de achtergrond van David in de geschiedenis van het Jodendom en het Christendom en we gaan met elkaar lezen over deze bijzondere koning van Israël. 

De leerhuisavonden vinden plaats op maandag 9 en 23 september, 20u - 21:30 u in het BJC in Oostzaan (Kerkbuurt 12). Van harte welkom! Meer informatie bij Carola Dahmen ( of 0299-796225).


* Leeskring “Geduld met God” (Tomas Halik) *

Op 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november komen wij bij elkaar rond het boek “Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven” van de Tsjechische theoloog Tomas Halik. Halik is priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag en hij heeft talrijke theologische boeken geschreven die aanhaken bij onze huidige actualiteit van secularisatie en kerkverlating. Een context waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is en mensen in en buiten de kerk op zoek gaan naar wat wij moeten verstaan onder ‘God’ en wat geloven vandaag voor ons kan betekenen. Halik ontving voor zijn boek “Geduld met God” de Europese prijs voor het beste theologische boek in 2011.

Op de 4 avonden gaan wij in gesprek naar aanleiding van dit boek. Halik denkt na over geloven in de 21e eeuw aan de hand van het bijbelverhaal van Zacheus uit Lucas 19:1-10. Zacheus is die rijke tollenaar die in een boom klimt om van een afstand naar Jezus te kijken. Ook al is hij niet de vroomste jonge van de klas, gaat Jezus juist hem aanspreken en delen zij samen de maaltijd. Halik stelt de vraag: zijn wij niet alleemaal een beetje zoals Zacheus? Op een afstandje kijkend, vol twijfels maar ook wel nieuwsgierig. Wachtend om bij onze naam aangesproken te worden? 

We gaan stukken uit het boek met elkaar lezen en erover nadenken of we het ermee eens zijn of niet, wat ons aanspreekt, wat we herkennen en wat we maar moeilijk vinden. Om deel te nemen aan de leeskring hoeft u niet het hele boek te lezen, ook al bevelen we dat natuurlijk wel aan omdat het boek de moeite waard is. Op de eerste avonden maken we een plan welke hoofdstukken we met elkaar bespreken en kunt u eventueel ook een uittreksel ontvangen. Wanneer u het boek aanschaft, kunt u voor de eerste avond alvast de inleiding lezen.

Leeskring over Halik: maandagavond 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november 20 u – 21:30 u in het BJC in Oostzaan (Kerkbuurt 12). Iedereen is van harte welkom! Meer informatie bij Carola Dahmen ( of 0299-796225).

terug