Zomerkoffie

datum en tijdstip 18-07-2019 om 10:00
meer details

Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 21-07-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

 
Collecte juli

DE REGENBOOG GROEP in Amsterdam meer

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'Jong en ouder'
Gespreksgroep over het doorgeven van geloof

De oude verhalen van vroeger, over de Ark van Noach, de intocht in Jeruzalem, en vele andere – ooit hoorde ze je als kind. Later gaf je ze een eigen plaats.
Nu ben je 'ouder' en sta je voor vragen als: Hoe geef ik de verhalen door? Wat betekent de traditie eigenlijk voor mezelf? Hoe doen anderen dat in deze tijd? Wat zijn geschikte kinderbijbels?
Sinds een aantal jaren komt een groep 'jonge ouders' een aantal keren per seizoen bijeen om hierover te praten. Enkele voorbeelden van thema's die besproken zijn: ark van Noach, het scheppingsverhaal, pasen.
Nu zijn we op een punt gekomen dat we ons afvragen: Wat betekent die traditie voor mezelf? Wat geloof ik eigenlijk?
Indringende vragen waar we in een ontspannen en respectvolle manier over spreken en luisteren.
 
We beginnen met een kop koffie of thee vanaf 19.45 uur. Als we rond 21.45 uur afsluiten is er voor wie wil nog tijd voor een ‘nazit’ met een drankje.

 
Locatie:
We komen bij elkaar in het Jeugdhuis naast de kerk, Castricummerweg 4, Uitgeest of bij een van de deelnemers thuis.
 
Data seizoen 2018 - 2019:
Data in overleg.
 
Infomatie bij:

06 484 137 96.

 

 

'Kring Diepgang'

Op 25 oktober hopen we weer te beginnen met onze bijeenkomsten in het Jeugdhuis (20.00 uur)
Rob Sleutelberg zal dan een lezing houden over evolutionaire psychologie.
Na de lezing en discussie zullen we spreken over het programma voor het komende seizoen. De data die we reserveerden zijn
donderdag: 25 okt, 8 nov, 6 dec, 10 jan 2019, 14 feb 2019 , 14 mrt 2019

Programma ideeën voor de 25ste oktober:
We zouden kunnen kiezen uit twee series van films: als eerste van Bas Heine. Een tweede mogelijkheid is een serie van Michael Sandel. Vorig jaar hebben we een eerdere serie van deze hoogleraar gezien en besproken. De titels van de afleveringen staan hieronder. Wellicht heeft u delen gezien via uitzending gemist of direct in aug/sept. Dat zou kunnen helpen bij de keuze.
Uitgezonden lezingen van Bas Heine, publicist en journalist
1.Onbehagen    De nieuwe wanorde    10 april 2018
2.Onbehagen    Gelijkheid                 17 april 2018
3.Onbehagen    Vrijheid                    24 april 2018
4.Onbehagen    Broederschap            01 mei  2018
  
Uitgezonden lezingen van Michael Sandel, Filosoof.
1.Change your mind    Populisme        07 aug 2018
2.Change your mind    Marktdenken    14 aug 2018
3.Change your mind    Privacy           21 aug 2018
4.Change your mind    Migration        28 aug 2018
5.Change your mind    Nationalisme   04 sept 2018
 
Ook voorstellen vanuit de groep zijn mogelijk. 


Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn,  telefoon: 0251-311459; email:

 

'Geloof en Leven'    

De kring 'Geloof en Leven' komt al een aantal jaren bij elkaar tussen september en mei. We beginnen het seizoen 2018 - 2019 op maandag 24 september. De eerste keer hebben we het over een onderwerp uit de Verdieping van Trouw, te weten: Met een been in het geloof en een been in de samenleving. Hartelijk welkom om 10 uur in het jeugdhuis van Uitgeest.

Locatie:
Het ‘Jeugdhuis’, Castricummerweg 4, Uitgeest

Dag en tijd:
Tekens op maandag om 10.00 uur op de volgende data:
In 2018: 24 september- 29 oktober- 26 november.
In 2019: 14 januari- 18 februari- 18 maart- 15 april- 13 mei.

Informatie: Maaike Wattel telefoon 0251-311017Gespreksgroep voor nabestaanden Uitgeest:

Lotgenootcontact voor hen die een partner verloren hebben.

Reeds een aantal jaren wordt de ‘Gespreksgroep voor Nabestaanden Uitgeest’ aangeboden. Dit is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse kerk  Uitgeest-Akersloot en de R.-K. parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Wat?
Enige tijd geleden is uw partner overleden. Misschien was u hierop voorbereid of het overlijden kwam voor u onverwacht. In ieder geval is dit verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee moet leren omgaan.
Dat is niet altijd makkelijk, als om u heen het dagelijkse leven weer gewoon doorgaat. Soms is het dan fijn om samen met lotgenoten te praten over wat u bezig houdt.
De gespreksgroep voor nabestaanden biedt u daarvoor de gelegenheid.

Voor wie?
De gesprekgroep is in principe bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar geleden hun partner hebben verloren en die de behoefte voelen om over hun ervaringen met anderen,  die dit ook hebben meegemaakt, te praten.
Als dit het geval is, staat de gespreksgroep voor u open ongeacht uw levensovertuiging.

Door wie?
De gespreksgroepen worden begeleid door steeds twee gespreksleiders.
Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding.

Waar?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mw. H. Kraal - Kleiboer tel. 0251-310934

Gespreksgroep Klankbord

Een groep van rond-de-dertigers, die één keer per maand met elkaar eet en vervolgens in gesprek gaat. Geen groep van mensen die alles al weten, maar mensen die op zoek zijn en vragen durven stellen bij de keuzes die ze maken. Nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar gaan we op zoek naar betekenis en toepassing van die oeroude Bijbelverhalen op het alledaagse leven. 
De eerste avonden zijn al gepland: dinsdag 25 september en dinsdag 30 oktober
De volende avonden zijn steeds de laatste dinsdag van de maand, alleen geen kring in december:
dinsdag 27 november
dinsdag 29 januari
dinsdag 26 februari
dinsdag 26 maart
dinsdag 30 april
dinsdag 28 mei
dinsdag 25 juni
De avonden beginnen telkens om 18.30 uur.
Welkom!  Als je meer wil weten, kun je bellen of whatsappen naar 06 484 137 96, of mailen naar  

 


 

 

 


 

terug