Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte augustus

De Regenboog Groep meer

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

"BijbelBende" geeft best goed weer hoe de avonden met groep 7 en 8-ers eruit zien: we ontdekken Bijbelverhalen, elkaars verhalen, en dat terwijl het een gezellige bende is. Leuk als je erbij bent! Locatie: Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest. Opgeven kan bij ds. Evelien via dominee@kerkuitgeestakersloot.nl of 06 484 137 96.
Voor de data zie de agenda


'Jong en ouder'
Gespreksgroep over het doorgeven van geloof

De oude verhalen van vroeger, over de Ark van Noach, de intocht in Jeruzalem, en vele andere – ooit hoorde ze je als kind. Later gaf je ze een eigen plaats.
Nu ben je 'ouder' en sta je voor vragen als: Hoe geef ik de verhalen door? Wat betekent de traditie eigenlijk voor mezelf? Hoe doen anderen dat in deze tijd? Wat zijn geschikte kinderbijbels?
Sinds een aantal jaren komt een groep 'jonge ouders' een aantal keren per seizoen bijeen om hierover te praten. Enkele voorbeelden van thema's die besproken zijn: ark van Noach, het scheppingsverhaal, pasen.
Nu zijn we op een punt gekomen dat we ons afvragen: Wat betekent die traditie voor mezelf? Wat geloof ik eigenlijk?
Indringende vragen waar we in een ontspannen en respectvolle manier over spreken en luisteren.
 
We beginnen met een kop koffie of thee vanaf 19.45 uur. Als we rond 21.45 uur afsluiten is er voor wie wil nog tijd voor een ‘nazit’ met een drankje.
 
Locatie:
We komen bij elkaar in het Jeugdhuis naast de kerk, Castricummerweg 4, Uitgeest of bij een van de deelnemers thuis.
 
Data seizoen 2019 - 2020:
di 1 oktober
ma 18 november
wo 29 januari
do 2 april
 
Infomatie bij:
dominee@kerkuitgeestakersloot.nl
06 484 137 96.

 

'Kring Diepgang'

Op 24 oktober hopen we weer te beginnen met onze bijeenkomsten in het Jeugdhuis (20.00 uur)
We willen proberen in deze kring wat dieper te spreken met elkaar over allerlei maatschappelijke en filosofische onderwerpen. Ook eigen ervaringen in dit veld van de deelnemers zijn zeer welkom om te delen in deze kring.
Het programma voor het komende jaar staat nog niet vast en zal besproken worden op donderdag 24 okt op de eerste bijeenkomst in het Jeugdhuis.
We willen beginnen met een bijdrage van Bert Appers: Ontstressen in 5 min (Live the connection =  1 avond)
De rest van het programma zal besproken worden.
Er zijn nu 5 avonden gepland in oktober, november, december, januari en februari.
Nadere berichten zullen volgen na 24 oktober
Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn
telefoon: 0251-311459; email: ari.debruijn@planet.nl

 

'Geloof en Leven'

De kring 'Geloof en Leven' komt al een aantal jaren bij elkaar tussen september en mei. We beginnen het seizoen 2019 - 2020 op maandag 23 september. Hartelijk welkom om 10 uur in het jeugdhuis van Uitgeest.

Locatie:
Het ‘Jeugdhuis’, Castricummerweg 4, Uitgeest

Dag en tijd:
Tekens op maandag om 10.00 uur op de volgende data:
In 2019: 23 september - 21 oktober - 25 november.
In 2020: 13 januari - 17 februari - 16 maart - 20 april - 11 mei.

Informatie: Maaike Wattel telefoon 0251-311017Gespreksgroep voor nabestaanden Uitgeest:

Lotgenootcontact voor hen die een partner verloren hebben.

Reeds een aantal jaren wordt de ‘Gespreksgroep voor Nabestaanden Uitgeest’ aangeboden. Dit is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse kerk  Uitgeest-Akersloot en de R.-K. parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Wat?
Enige tijd geleden is uw partner overleden. Misschien was u hierop voorbereid of het overlijden kwam voor u onverwacht. In ieder geval is dit verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee moet leren omgaan.
Dat is niet altijd makkelijk, als om u heen het dagelijkse leven weer gewoon doorgaat. Soms is het dan fijn om samen met lotgenoten te praten over wat u bezig houdt.
De gespreksgroep voor nabestaanden biedt u daarvoor de gelegenheid.

Voor wie?
De gesprekgroep is in principe bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar geleden hun partner hebben verloren en die de behoefte voelen om over hun ervaringen met anderen,  die dit ook hebben meegemaakt, te praten.
Als dit het geval is, staat de gespreksgroep voor u open ongeacht uw levensovertuiging.

Door wie?
De gespreksgroepen worden begeleid door steeds twee gespreksleiders.
Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding.

Waar?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mw. H. Kraal - Kleiboer tel. 0251-310934

Gespreksgroep Klankbord


Een groep van rond-de-dertigers, die één keer per maand met elkaar eet en vervolgens in gesprek gaat. Geen groep van mensen die alles al weten, maar mensen die op zoek zijn en vragen durven stellen bij de keuzes die ze maken. Nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar gaan we op zoek naar betekenis en toepassing van die oeroude Bijbelverhalen op het alledaagse leven. 
De avonden zijn telkens op een dinsdag. Hier zijn de data voor het seizoen 19/20:
3 september
8 oktober
5 november
3 december
7 januari 2020
4 februari
3 maart
31 maart
28 april
2 juni
De avonden beginnen telkens om 18.30 uur.
Welkom!  Als je meer wil weten, kun je bellen of whatsappen naar 06 484 137 96, of mailen naar dominee@kerkuitgeestakersloot.nl 

 

terug