Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Werkgroep Kerkbalans Werkgroep Kerkbalans

Actie kerkbalans

De landelijk actie Kerkbalans wordt ieder jaar ook in onze gemeente gehouden. Deze actie is bedoeld om de toezegging voor vrijwillige bijdragen van alle gemeenteleden voor het lopende jaar te vragen en te verkrijgen.

Kerkelijke gemeenten krijgen geen geld van de overheid zoals soms wel gedacht wordt. Vroeger was er enige subsidie voor onderhoud van de eeuwenoude gebouwen, maar de laatste jaren is dit sterk gereduceerd.

De bijdragen van de kerkbalans zijn het ”huishoudgeld” van onze gemeente. Hieruit wordt betaald: alle salarissen van de betaalde kerkelijk medewerkers, predikant, koster en organisten en ook de lopende kosten van gebruik van twee kerkgebouwen en het jeugdhuis, onderhoud en allerlei lasten van kerkelijke overhead als Dienstencentrum, kosten van beheer en administratie.

De actie wordt uitgevoerd in een periode van twee weken door een groep van bijna 50 vrijwilligers, die de enveloppen rondbrengen en het antwoord enveloppen ophalen.

Informatiefolder

Hier vindt u de informatiefolder Kerkbalans 2024

 

De werkgroep            

De werkgroep kerkbalans organiseert deze actie en zorgt dat alle documenten op tijd geschreven en geprint zijn en klaar zijn om aan de gemeenteleden te overhandigen.

Verder wordt de stand van zaken bijgehouden via een monitoring systeem in samenwerking met de administrateur dhr. Cees Vroegop. De stand van zaken wordt regelmatig gepubliceerd naar de kerkenraad en de gemeente via ons gemeenteblad of via flyers in de kerkgebouwen. Ook herinneringsbrieven worden verstuurd om het belang van ons inkomen voor het huishouden te onderstrepen. Ook de kerk valt immers stil als er geen huishoudgeld meer is.

Het werk wordt gedaan door een commissie van 4 personen, die organisatorisch rapporteren aan het college van Kerkrentmeesters


De werkgroepleden zijn:

Gerrit van Duijn, voorzitter,     gerritvanduijn@xs4all.nl   
Ria van Duijn (ook lid van werkgroep pastoraat), riavanduijn@xs4all.nl
Marianne Koopmans, marianne.koopmns@gmail.com

 

Uiteraard wordt samengewerkt met het Kerkelijk Bureau, mw. Jannie Geerts, voor wat betreft het ledenbestand en met de administrateur de heer Cees Vroegop.

terug