kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 03-10-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gesprekskringen en cursussen Gesprekskringen en cursussen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

De Bijbelbende gaat weer van start! Vier vrijdagavonden vol spelletjes, ruimte om je verhaal te vertellen, en ontdekkingstochten door de Bijbel en de kerk. De laatste avond doen we mee aan Sirkelslag: een spannend spel dat door heel veel jeugdgroepen in het hele land wordt gespeeld. En dat allemaal met een leuk groepje groep 8-ers en brugklassers. Op de vrijdagavonden 30 oktober - 6 november - 13 november - 20 november. Vanaf 19.30 uur in het Jeugdhuis in Uitgeest.
Wie mee wil doen, is van harte welkom. Ook als je nog niet eerder bent geweest. Contact en informatie bij ds. Evelien Plaisier via dominee@kerkuitgeestakersloot.nl of 06 48 41 37 96. We zien je dan!
Lisanne en Evelien


'Jong en ouder'
Gespreksgroep over het doorgeven van geloof

De oude verhalen van vroeger, over de Ark van Noach, de intocht in Jeruzalem, en vele andere – ooit hoorde ze je als kind. Later gaf je ze een eigen plaats.
Nu ben je 'ouder' en sta je voor vragen als: Hoe geef ik de verhalen door? Wat betekent de traditie eigenlijk voor mezelf? Hoe doen anderen dat in deze tijd? Wat zijn geschikte kinderbijbels?
Sinds een aantal jaren komt een groep 'jonge ouders' een aantal keren per seizoen bijeen om hierover te praten. Enkele voorbeelden van thema's die besproken zijn: ark van Noach, het scheppingsverhaal, pasen.
Nu zijn we op een punt gekomen dat we ons afvragen: Wat betekent die traditie voor mezelf? Wat geloof ik eigenlijk?
Indringende vragen waar we in een ontspannen en respectvolle manier over spreken en luisteren.
 
We beginnen met een kop koffie of thee vanaf 19.45 uur. Als we rond 21.45 uur afsluiten is er voor wie wil nog tijd voor een ‘nazit’ met een drankje.
 
Locatie:
We komen bij elkaar in het Jeugdhuis naast de kerk, Castricummerweg 4, Uitgeest of bij een van de deelnemers thuis.
 
Data seizoen 2020 - 2021:
di 29 september
wo 18 november
Verdere data in overleg op verschillende weekdagen.
 
Infomatie bij:
dominee@kerkuitgeestakersloot.nl
06 484 137 96.

 

'Kring Diepgang'

We hebben moeten besluiten om de start van de Kring uit te stellen tot januari 2021. De reden is de tweede golf Corana besmettingen die het risico vergroten van samenkomsten. De zaal in het Jeugdhuis is niet zo groot en ook ventilatie is niet aanwezig. We hopen dat de situatie verbetert.
Op het programma staat het slot van het boek: Wij zijn de politiek van Daan Roovers en het boek:  De meeste mensen deugen van Rutger Bregman of een aantal afleveringen van het Filosofisch Kwintet. In de eerste bijeenkomst zullen we daar een besluit over nemen.

Wilt u mee doen, dan graag opgeven bij Corrie of Arie de Bruijn
telefoon: 0251-311459; email: ari.debruijn@planet.nl

 

'Geloof en Leven'

De kring 'Geloof en Leven' zal in het seizoen 2020 - 2021 voorlopig niet van start gaan in verband met corona.
Informatie: Maaike Wattel telefoon 0251-311017Gespreksgroep voor nabestaanden Uitgeest:

Lotgenootcontact voor hen die een partner verloren hebben.

Reeds een aantal jaren wordt de ‘Gespreksgroep voor Nabestaanden Uitgeest’ aangeboden. Dit is een initiatief ontstaan vanuit de Protestantse kerk  Uitgeest-Akersloot en de R.-K. parochie O.L. Vrouwe Geboorte Uitgeest.

Wat?
Enige tijd geleden is uw partner overleden. Misschien was u hierop voorbereid of het overlijden kwam voor u onverwacht. In ieder geval is dit verlies een ingrijpende ervaring, waar u mee moet leren omgaan.
Dat is niet altijd makkelijk, als om u heen het dagelijkse leven weer gewoon doorgaat. Soms is het dan fijn om samen met lotgenoten te praten over wat u bezig houdt.
De gespreksgroep voor nabestaanden biedt u daarvoor de gelegenheid.

Voor wie?
De gesprekgroep is in principe bedoeld voor mensen die langer dan een half jaar geleden hun partner hebben verloren en die de behoefte voelen om over hun ervaringen met anderen,  die dit ook hebben meegemaakt, te praten.
Als dit het geval is, staat de gespreksgroep voor u open ongeacht uw levensovertuiging.

Door wie?
De gespreksgroepen worden begeleid door steeds twee gespreksleiders.
Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de landelijke stichting rouwbegeleiding.

Waar?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Jeugdhuis, Castricummerweg 4 in Uitgeest.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Mw. H. Kraal - Kleiboer tel. 0251-310934

Gespreksgroep Klankbord


Een groep van rond-de-dertigers, die één keer per maand met elkaar in gesprek gaat. Geen groep van mensen die alles al weten, maar mensen die op zoek zijn en vragen durven stellen bij de keuzes die ze maken. Nieuwsgierig en geïnteresseerd in elkaar gaan we op zoek naar betekenis en toepassing van die oeroude Bijbelverhalen op het alledaagse leven.

Voor het seizoen 20/21 is de eerste datum op woensdag 23 september. De andere avonden zijn meestal op een woensdag, eens per maand. 

Voorlopig komen we in het Jeugdhuis bij elkaar en beginnen we om 20.00 uur (inloop 19.45 uur)


Welkom!  Als je meer wil weten, kun je bellen of whatsappen naar 06 484 137 96, of mailen naar dominee@kerkuitgeestakersloot.nl 

terug