Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Gesprekskringen Gesprekskringen

Op het ogenblik zijn de volgende gesprekskringen en cursussen:


'BijbelBende'

Deze groep komt weer bij elkaar.
informatie bij 
Lisanne Stark, Lisanne2212@hotmail.com
Corrie de Bruijn, Corri.debruijn@gmail.com


'Jong en ouder'

Jong en Ouder is een gespreksgroep van veertigers en vijftigers. In hun drukke agenda vinden ze elk jaar toch weer een paar gaatjes en slepen ze zich over de drempel van het jeugdhuis aan de Castricummerweg. En altijd geldt weer dat ze blij zijn dat ze deze avond niet op de bank zijn geploft, want ze zijn een avond ècht met elkaar in gesprek geweest. Er komen allerlei thema’s voorbij: dilemma’s op het werk, duurzaamheid, rust vinden... Maar eigenlijk maakt het thema nog niet eens zoveel uit: je hebt gesprekken die je anders niet zo snel hebt. Er is tijd om door te vragen, te verdiepen. En wie vreest voor alleen maar serieuze gezichten: er wordt genoeg gelachen, en bij de borrel aan het einde van de avond komen de leuke anekdotes sowieso op tafel. We vinden het altijd leuk om weer een nieuwe gesprekspartner te ontvangen (en wellicht ten overvloede: je hoeft hiervoor echt geen lid van de kerk te zijn). De data worden geprikt met een datumprikker.
Deze groep komt incidenteel bij elkaar.

'Kring Diepgang'

Diepgang is een gesprekskring met veelal filosofische onderwerpen. Soms is dat een boek, zoals “De  meeste mensen deugen” (Bregman) of “De verdeelde Nederlanden” (Beugelsdijk), een Ikon cursus of TV film.
De kring heeft 8-10 leden
We komen 6 keer per seizoen bij elkaar van begin oktober tot maart/april. De data staan vermeld op deze website in de agenda.
In de eerste bijeenkomst, eind september, oktober, kiezen we wat we willen bespreken  op basis van ideeën. We verdelen de voorbereiding van iedere bijeenkomst onder elkaar, voor die dat willen doen. Dit is verrassend en verdiepend omdat iedere deelnemer een eigen inbreng heeft.  

Contactpersonen zijn:
Corrie de Bruijn, tel. 06 83 09 22 47
Arie de Bruijn, tel. 06 20 36 84 25
Lepelaarstraat 4, Uitgeest

'Geloof en Leven'

Al heel wat jaren na het vertrek van ds. Jan van Aller zijn wij met deze kring doorgegaan.
We komen met acht personen bijelkaar en bespreken een onderwerp. We halen dat vaak uit ‘Trouw’.

We hebben vaak bijzondere gesprekken daarover. Ook verschillen we natuurlijk van mening, maar dat verrijkt ons ook juist.

Een onderwerp in de afgelopen periode was b.v. ‘Bedreigt Kunstmatige Intelligentie ons Godsbeeld’.
Ook: ‘Economische Belangen kunnen we niet altijd meer bovenaan zetten. Het sociale aspect moet meer op de voorgrond’.

De data waarop we bij elkaar komen zijn de volgende:
2 oktober 2023, 13 november 2023,

8 januari 2024, 12 februari 2024, 11maart 2024,
15 april 2024, 6 mei 2024, 3 juni 2024.
De data kunt u ook vinden in de agenda.


Als U belangstelling hebt om mee te doen: hartelijk welkom!
We zien elkaar op de maandagmorgen om 10 uur in het Jeugdhuis.


Maaike Wattel


Gespreksgroep Klankbord

Klankbord is een gespreksgroep van rond-de-dertigers die elkaar ongeveer eens in de zes weken ontmoeten. De twee delen van de naam klank-bord zijn even belangrijk: er wordt gepraat èn gegeten. Dat geeft een leuke combinatie van ontspanning en verdieping. De gesprekken hebben ze soms rond Bijbelteksten, andere keren rond een thema dat iemand aandraagt. Ze zijn allemaal heel verschillend, geloven is niet vanzelfsprekend en juist dat maakt de gesprekken interessant. En soms gooien ze het over een hele andere boeg, doen iets creatiefs, of spelen een spel.
Het is nu nog niet duidelijk hoe deze groep verder gaat.

terug