Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte augustus

De Regenboog Groep meer

 
 
Onze gemeente in de coronacrisis Onze gemeente in de coronacrisis
Lieve gemeenteleden,

Waarschijnlijk bent u, net als ik, overvallen door de ernst van de coronacrisis en de snelheid waarmee de noodzakelijke maatregelen elkaar opvolgen. Ook als kerkelijke gemeente zullen we ons houden aan alle voorschriften en adviezen. Dat betekent dat het kerkelijk leven er de komende tijd heel anders uit zal komen te zien, maar dat we de verbondenheid met elkaar – ook op afstand – vast willen houden. Hieronder vindt u er een overzicht van. 

Alle bijeenkomsten afgelast
In ieder geval tot en met 1 juli vermijden we zoveel mogelijk fysiek contact. Dat betekent dat alle kerkdiensten, maar ook alle gespreksgroepen, vergaderingen, koffieochtenden en andere bijeenkomsten niet doorgaan. Ook (pastoraal) bezoek raden we sterk af, zeker als iemand verkoudheidsklachten heeft of een kwetsbare gezondheid. 
Vanaf 1 juli is er weer meer mogelijk en zullen onze diensten in Uitgeest hervat worden. Op zondag 5 juli is de eerste dienst! Binnenkort hoort u daar meer over!!

Telefonisch contact
Dat we elkaar een tijd niet zullen ontmoeten, betekent niet dat we elkaar uit het oog verliezen. Houd vooral (telefonisch) contact met elkaar, nu bezoeken en bijeenkomsten niet doorgaan. We kunnen ervan uitgaan dat we de komende weken veel thuis zullen doorbrengen, en dan is het fijn om af en toe een praatje met iemand te kunnen maken, en elkaar met een luisterend oor tot steun te zijn. 
Ook ik (ds. Evelien Plaisier) ben bereikbaar voor telefonisch pastoraat: 06 48 41 37 96. 

Coördinatie vraag en aanbod 
Er zullen mensen zijn die thuis moeten blijven en daardoor wel wat hulp kunnen gebruiken, met de boodschappen of andere praktische klusjes. Of misschien zijn er gemeenteleden die even niet weten wie ze moeten bellen voor een praatje of luisterend oor. En er zullen vast ook mensen zijn die fit en gezond zijn, en juist nu wel wat tijd over hebben om een extra boodschap te doen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als iedereen elkaar weet te vinden, maar waar dat niet gebeurt, willen we dat graag coördineren. In Uitgeest gaat dat via de wijkcoördinatoren, in Akersloot via twee contactpersonen. Dus: Kunt u ergens hulp bij gebruiken, of wilt u juist hulp aanbieden? Bel voor vraag èn aanbod naar:

Uitgeest:
Ria van Duijn (de Kleis- Waldijk en het oude dorp Zuid):  0251-313337
Hennie Kraal (het oude dorp Noord):  0251-310934
Corrie de Bruijn (de Koog - Noord):  0251-311459
Corrie Leijsen (de Koog - Zuid):  0251-310899
Akersloot:
Riet Vroegop:  0251-313047
Koosje Wiegman:  0251- 319171

Blog of vlog
De komende weken zullen er meditaties verzorgd blijven worden door de Protestantse Kerk, in samenwerking met de EO, ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Daarnaast zal ik iedere week een stukje schrijven dat via de nieuwsbrief wordt verspreid, als dat lukt vergezeld met een videoboodschap.

Verspreiding nieuwsbrief
Juist nu is het van belang dat iedereen deze (en volgende) nieuwsbrieven ontvangt. We willen u dan ook vragen om in de omgeving na te gaan of dat gebeurt, en zo nodig de nieuwsbrief te printen en die bij gemeenteleden door de brievenbus te doen die deze niet digitaal (kunnen) ontvangen. 

Tot slot
Minister Bruno Bruins en premier Rutte zeiden het al: “Nederlanders, let een beetje op elkaar.” Het lijkt misschien alsof we geen kerk kunnen zijn deze weken, maar juist nu willen we kerk zijn in vieren, meeleven en omzien. Via televisie-uitzendingen en schriftelijke stukken zullen we met elkaar vieren. Thuis kunnen we voor elkaar bidden en telefonisch met elkaar meeleven. En waar hulp nodig is, zullen we die bieden. We zijn niet alleen. “Ga met God en hij zal met u zijn – tot wij weer elkaar ontmoeten”!

Met een hartelijke groet, namens het DB,
ds. Evelien Plaisier

 
terug