Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte 11 feb 2024 Collecte 11 feb 2024

Stichting Alkmaar Thuis.

In de afgelopen coronaperiode hebben De Steiger en De Zwaan intensief samengewerkt, en is de inlooplocatie van De Zwaan, vanwege de 1,5 meter regel, verplaatst naar het gebouw van De Steiger. Daardoor kunnen bezoekers ’s morgens en ’s middags op één locatie terecht.
Samen hebben de stichtingen een brede achterban van kerken en diaconieën die het werk steunen. De in totaal ruim 100 vrijwilligers zetten zich graag in om het doel te realiseren: present zijn voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven.

Als nieuwe Stichting Alkmaar Thuis kan samen een breed palet aan voorzieningen geboden worden, te onderscheiden in drie categorieën: 

1. Een inloophuis, met een open huiskamer ’s morgens en ‘s middags, en een wekelijkse open maaltijd;

2. Sociale ondersteuning van bezoekers, en wel door middel van een spreekuur, individuele ondersteuning, hulpverlenende gesprekken (met name ook met prostituees), financiële ondersteuning (via stichting ISBA), individuele taalondersteuning (via stichting Alkmaar Taal Thuis), een wandelgroep en specifieke sociale projecten voor actuele noden;

3. Bezinnings- en zingevingsactiviteiten voor bezoekers, met ondersteuning van Steunpunt Verlies en Rouw, met individuele zingevingsgesprekken, met een maandelijkse laagdrempelige kerkdienst en met een nog op te richten gespreksgroep zingeving.


Rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0363 4631 94 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug