Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collectes december 2023 Collectes december 2023

Zondag 3 december is het Avonduur, dan is er geen diaconale collecte.

Zondag 10 december, Dag van de Mensenrechten, collecteren we voor het Aidsfonds. Vrijdag 1 december is het Wereldaidsdag. Aids doodt wereldwijd 300 kinderen per dag. Samen kunnen we dit stoppen. Samen op weg naar een wereld zonder aids. Meer dan 9 miljoen mensen wachten nog op levensreddende hiv-medicijnen. Medicijnen die er wel zijn, maar die zij niet krijgen. Eén pil per dag, die voorkomt dat een zwangere vrouw hiv overdraagt op haar baby, een moeder haar kind verliest, een man zijn geliefde, of een kind zijn ouders. 

Zondag 17 december collecteren we voor Stem in de Stad Haarlem.
Stem in de Stad voert meer dan 10 programma’s uit waarbij ontmoeten, helpen & activeren en inspireren de sleutelwoorden zijn. De programma’s betreffen:  het Aanloopcentrum, de
Eetvoorziening, het Loket in de Stad, de Ongedocumenteerden, Het Nieuwe Wereldhuis, het Straatpastoraat, Spiritualiteit en Samenwerkingen met verwante organisaties.

Zondag 24 december, kerstavond, is de collecte  voor Solidaridad.
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Solidaridad is het Spaanse woord voor solidariteit. Alles wat Solidaridad doet is gebaseerd op het geloof dat mensen meer bereiken als ze solidair met elkaar zijn. Als we allemaal solidair zijn, komt niemand wat tekort.

Zondag 25 december, kerstochtend, collecteren we voor Kinderen in de Knel.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Ze stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. 

Zondag 31 december, oud jaar, collecteren we voor de Stichting Kledingbank IJmond
De Stichting Kledingbank IJmond is er voor inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Velsen en Uitgeest. Personen met een bijstands, Wajong of een WIA-uitkering of mensen die in de schuldhulpverlening zitten, en 65 – plussers met uitsluitend AOW, kunnen gebruik maken van de Kledingbank. Kledingbank IJmond krijgt geen subsidie van de gemeenten. De Kledingbank is financieel afhankelijk van giften voor onder andere gas, licht en water.
Als je bent ingeschreven en een klantenkaart hebt ontvangen, dan mag je 1x per 6 weken bij de Kledingbank komen “winkelen”. Je mag dan 3 kledingstukken per persoon uitzoeken, 2x per jaar een jas en schoenen en 2x per jaar krijg je nieuw ondergoed en sokken. Verder hebben ze, als extra’s, onder meer linnengoed, nachtkleding, badkleding en gordijnen. Deze mogen 1 keer per jaar worden meegenomen en worden aangetekend op de klantenkaart.


Rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0363 4631 94 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
terug