Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 25-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte 40 dagentijd Collecte 40 dagentijd

Het thema van de 40dagentijd 2023 is: Uit liefde voor jou.

Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Hij roept ons op om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie.

Collecte 26 februari :  Zambia
Deze collecte is voor kinderen zonder ouders in Zambia. Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund worden en meer maatjes getraind. Laat geen kind er alleen voor staan!

Collecte 5 maart :   Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Wat betekent dit project voor Marjam (60)?
“Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal anders. Het geloof speelt een grote rol in haar leven en ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam naar een bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!”


Zondag 12 maart : Omzien naar gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Wat betekent dit project voor Chris?
“In de gevangenis was er niemand die me kon helpen. Ik was alles kwijtgeraakt: mijn vrouw, mijn familie, mijn bezittingen. Heel mijn leven was weg. Al snel kwam vrijwilliger Jan me bezoeken. Ik dacht ‘Wie is er nu zo gek om naar de bajes te komen om met mij te praten?’. Dat luisterende oor, zonder enig oordeel. Echt, ik weet niet wat ik zonder die goede gesprekken had gemoeten. Jan gaf me moed om door te gaan, ik ervaarde dat er van me gehouden werd buiten de gevangenis, hoe dan ook.”

Zondag 19 maart : Ontdekken in de kliederkerk
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Wat betekent dit project voor Chantal?
“Het mooie van kliederkerk is dat iedereen welkom is. Je hoeft niet bij een kerk te horen om te komen. Mensen krijgen op een laagdrempelige manier de betekenis van een bijbelverhaal mee. Je kunt jong én oud samen betrekken en samen dingen doen. Zelfs opa’s en oma’s doen mee en kinderen nodigen vriendjes of vriendinnetjes uit voor de viering. Of je nu wel of niet gelooft, iedereen kan er iets uithalen wat voor hem of haar belangrijk is!’

Zondag 26 maart : Bangladesh
Deze collecte creëert kansen voor jongeren. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Wat betekent dit project voor Hossain?
“In het gebied waar ik vandaan kom, leefden de meeste mensen vroeger van de landbouw en industrie. Maar daar is steeds minder werk in. Om ervoor te zorgen dat jongeren aan het werk komen, konden we meedoen met een programma waarbij we met verschillende beroepen konden kennismaken. Een paar voorbeelden: lassen, kleermakerswerk en elektrotechniek. Ik vond meubelmaken en houtbewerken het leukst. Het maken van houten ornamenten is mijn specialiteit geworden. Het gaat zo goed, dat ik zelfs mijn eigen winkel kon beginnen. Ik verdien een goed salaris. Ik ben ontzettend blij dat ik deze kans heb gekregen en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.”


Rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0363 4631 94 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug