Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte 40 dagentijd

Thema: Uit liefde voor jou. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte 5 februari 2023 Collecte 5 februari 2023

Zondag van het Werelddiaconaat: Pakistan

Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig hebben.

We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.

Na afloop van de dienst kunt u weer produkten kopen uit de Wereldwinkel Krommenie. Er zal weer een mooie stand worden ingericht, deze keer in de consistorie. Graag geld of betaalkaart meenemen!


Rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0363 4631 94 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug