Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 04-06-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 05-06-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juni 2023

het Bartimeusfonds meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte november 2022 Collecte november 2022

De collecte voor november is voor Dorcas, voor onze adoptiekinderen.
Liefdevolle ouders of verzorgers, veiligheid, onderwijs, voedsel zijn bouwstenen die kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot een veerkrachtig en zelfredzaam persoon. Helaas groeien wereldwijd veel kinderen op in armoede en onveilige situaties. Toch kan de vicieuze cirkel waarin zij leven worden doorbroken. Bijvoorbeeld door kennis en ervaring uit te wisselen en de kinderen een veilige omgeving te bieden. En minstens zo belangrijk: door ze te laten ervaren dat er mensen zijn die om ze geven.
Dorcas ondersteunt wereldwijd veel kinderen die in armoede en ongelijkheid opgroeien. Dat doen ze op drie niveaus: persoonlijke groei, ontwikkeling als dorpsgemeenschap en samenwerking met de lokale overheid.
De diaconie steunt Flora uit de Oekraine, spannend hoe het nu met haar gaat – sinds de oorlog hebben we nog niets over haar gehoord. Het laatste was de kerstkaart van vorig jaar, die in Samen Onderweg heeft gestaan.
Ook van Nicolai uit Moldavië hebben we sinds de kerst niets meer gehoord.
Zodra we wat weten laat ik het u weten via Samen Onderweg.
Wij zullen in ieder geval ook weer een kerstkaart sturen.


Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug