Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte januari Collecte januari

In de maand januari 2022 collecteren we voor het hospice in Beverwijk.
In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht verzorging en aandacht nodig. Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in de Hospice. De getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve zorg (= verzachting / verlichting) aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers. Met de geboden zorg wil de Hospicegroep de kwaliteit van het leven van de zieke zo goed mogelijk houden. Wat onder goed wordt verstaan kan alleen de zieke zelf bepalen. De Hospicegroep streeft er naar om zoveel hulp te geven als gewenst is. Op deze manier kan er energie overblijven om tijd door te brengen met wie of wat de zieke het belangrijkste vindt.

Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.

 
terug