kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-12-2021 om 10:00 uur
meer details

Lucht je hart

datum en tijdstip 08-12-2021 om 16.00 uur
meer details

 
Collectes december

verschillende doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Collecte oktober 2021 Collecte oktober 2021

Stichting Woongroep Uitgeest, voorheen De Brug

Een aantal jaar geleden hebben Peter en Alie de Reus het initiatief genomen om een woongroep te starten voor jongeren met autisme of een beperking. Het doel was om de jongeren zelfstandig te laten wonen met professionele begeleiding waar nodig. Uitgangspunt was om de jongeren samen sterker in de maatschappij te laten staan.

De bewoners hebben hun plek gevonden in De Brug. In de gemeenschappelijke ruimte vindt iedereen naar eigen behoefte, warmte, lekker eten en gezelligheid. Tevens worden er gezamenlijk activiteiten ondernomen waarin regelmatig ook de senioren bewoners van De Brug worden betrokken. NL doet, de traditionele winterborrel en de zomerbarbecue zijn hier voorbeelden van.

De woongroep staat nooit stil, er blijven nieuwe uitdagingen op hun pad komen. In de afgelopen jaren is gebleken dat met het doel voor ogen een goede woonplek voor 9 bewoners met een beperking, geen Brug te ver is.


Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv het gewenste doel.
 
terug